Feministiskt Initiativ i BBC

23 december 2007

Efter att Storbritanniens jämställdhetsminister Harriet Harman i vecka 51 uttalat sig om att kampen mot sexköp i Storbritannien går vidare genom att man överväger den svenska modellen, så kontaktade BBC (British Broadcasting Service) Stina Sundberg för en kommentar.

Den 22 december direktsändes en debatt mellan Stina och Joyce Arthur, som representerade en feministisk kanadensisk organisation för legalisering av prostitution. Som alltid framhöll Feministiskt initiativ vikten av att fokusera på sexköparen och att motverka stigmatisering av kvinnor och män inom sexhandeln. Den svenska sexköpslagen har visat sig ha en normerande effekt på det svenska folket.

Enligt en studie av Liz Kelly och Maddy Coy, gjord vid Metropolitan University, hade de intervjuade svenska männen en uppfattning om köp av sex från kvinnor som skilde sig radikalt från de brittiska och nederländska männen. Svenska män var de i studien som bar med sig en värdering om att det inte är okej att köpa kvinnor oavsett om man är hemma eller på resa.

Efter försök att förbättra situationen för de prostituerade och minska människohandeln i både Tyskland, Nederländerna och i Australien genom en legalisering av sexköp har det visat sig att det inte förbättrar situationen alls utan snarare tillåter en enorm tillväxt av sexindustrin och att ett större antal prostituerade kommer utifrån landet i fråga. I Tyskland har legaliseringen diskuterats kritiskt under 2007 då merparten av kvinnorna alltjämt arbetar svart och inte har tillgång till sociala skyddsnät.

– Det är dags att sluta tala i termer av frivillig och ofrivillig prostitution och istället satsa hårdare på att få sexköp, koppleri och människohandel att upphöra, sa Stina Sundberg efter debatten. Storbritannien tar ett stort steg framåt som vi i Fi välkomnar varmt.