Tips på aktivt arbete inom Fi

2 december 2007

Aase Hensvold i Fi:s styrelse har satt samman en lista på vad var och en kan göra för att aktivera sig inom Feministiskt Initiativ. Några förslag är att starta en studiecirkel, engagera sig i extrakongressen eller skriva insändare om aktuella frågor.

Här kommer några tips på hur du kan arbeta som aktiv medlem eller tillsammans i en lokalgrupp.

 • Starta en studiecirkel kring ett intressant ämne där en vill lära sig mera. Ordfront i samarbete med Helena Svensson i Fi har satt samman ett studiecirkelmaterial kring ämnet mäns våld mot kvinnor utifrån den nyutkomna antologin ”Lyckliga slut”. Fi har i flera städer ett samarbete med studieförbundet Sensus och det är möjligt att fråga dom kring ett eventuellt samarbete om till exempel annonsering och lokaler.
 • Var med och organisera någon av de större årliga aktiviteterna i organisationen. Nästa år kommer det att hållas extrakongress i Umeå, kontakta organisatörerna i Umeå och hör om det finns någon del i planeringen eller organiseringen som en skulle kunna hjälpa till med. Tre år i rad har Fi deltagit på politikerveckan i Almedalen Visby. Något som även är aktuellt år 2008.
 • Det finns flera viktiga och stora parlamentariska utredningar som ligger ute på remiss. Till exempel: Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (SOU 2007:17). Ta del av utredningen, diskutera och skriv ett eget remissvar. Det kan vara ett sätt att lära sig mer om politiskt arbete, politiska ståndpunkter i Sverige och inom Fi och att få diskutera och få verka rikspolitiskt.
 • Planera inför och genomför en medlemsvärvarsatsning som ett sätt att få fler medlemmar till organisation och/eller värva fler aktiva medlemmar. En kan till exempel bestämma att en under en vecka arbetar intensivt i sin bekantskapskrets, diskuterar och påtalar vikten av att stödja Fi Och i slutet av veckan ha ett uppsamlande möte där man träffas och diskuterar eventuellt motstånd och erfarenheter.
 • Arbeta fram ett lokalpolitiskt program. Diskutera politiska visioner och teorier, ett sätt att utvecklas som grupp och se hur visioner skulle kunna konkretiseras.
 • Identifiera stora och viktiga lokalpolitiska frågor och försök komma ut mer era feministiska reflektioner och tankar till media. Till exempel insändare.
 • Kanske kan en bestämma att fokusera just en fråga/ett perspektiv för en längre period och försöka arbeta med den frågan i fokus. Till exempel rasism och ”främlingsfientlighet”.
 • Gå på öppna möten i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige för att få inblick i vad det handlar om. Bjud in representanter från olika partier, där de kan få presentera sin feministiska politik och diskutera. Kan vara ett sätt att skapa kontakter och påverka etablerade politiker och få bygga upp ett erkännande för det egna politiska arbetet.
 • Kontakta en annan lokalgrupp och besök varandra. Det kan vara ett sätt att få kunskap om andra lokalpolitiska arbetssätt och ett sätt att lära känna organisationen.
 • Starta upp en arbetsgrupp kring ett visst politikområde, fördjupa er i området och förbered er för att skiva motioner till extrakongressen i maj ex EU-politik, sjukvårdspolitik, hbt-politik, glesbygdspolitik, arbetsmarknadspolitik.
 • Arrangera ett spännande seminarium utifrån en frågeställning och med inbjudna gäster. Det kan finnas möjligheter att få ersättning för seminariekostnader för till exempel lokal och annonsering om man meddelar styrelsen och Stina Sundberg om seminarieplanerna.
 • Socialisera och ha regelbundna fikaträffar, aktivism och arbete är ännu roligare när en känner varandra och arbetar ihop!

Detta var några idéer. Vi i styrelsen har ett extra ansvar för aktivismen i olika geografiska regioner.

Region Norrbotten och Västerbotten: Ansvariga är Sara Rosberg och Aase Hensvold, för Luleå, Piteå, Umeå, Skellefteå, Vilhelmina.

Region Uppsala-Härnösand: Ansvarig är Helena Svensson, för Uppsala, Östersund, Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, Norrtälje och Hudiksvall.

Region Mellansverige: Ansvariga är Anna-Karin Johansson Brikell och Lotten Sunna, för Bengtsfors, Eskilstuna, Falun, Karlskoga, Karlstad, Katrineholm, Västerås och Örebro.

Region Stockholm-Gotland: Ansvariga är Monica Amante och Birger Östberg för Stockholm och Visby.

Region Östergötland-Norra Småland: Ansvarig är Lourdes Daza Gillman och Veronica Swärd för Linköping, Mjölby, Norrköping, Söderköping och Västervik.

Region Småland-Öland: Ansvarig är Gudrun Schyman för Jönköping, Kalmar, Växjö, Värnamo, Ljungby och Oskarshamn.

Region Skåne-Blekinge: Ansvarig är Gudrun Schyman för Helsingborg, Karlshamn, Kristianstad, Lund, Malmö och Ronneby.

Region Västra Sverige: Ansvarig är Stina Sundberg och Janerose E Alvers, för Göteborg, Skövde, Uddevalla, Halmstad och Borås.

Hör gärna av dig till din respektive madder, vi vill gärna svara på frågor och diskutera andra idéer!