F!

14 september 2005

Feministiskt initiativ har haft sitt första årsmöte. Under former som liknar en partikongress träffades runt 300 medlemmar från hela landet.

Under tre intensiva dagar (och kvällar) diskuterades allt från stadgar till ny samlevnadsbalk, föräldraförsäkring och avgiftsfri förskola, mäns våld mot kvinnor och militär säkerhetspolitik, sextimmars arbetsdag och rätt till heltid, ensamma mammors situation och kvinnors företagande, hbt-frågor och härskartekniker. Och massor av andra viktiga politikområden. Allt ifrån de stora dragen till de konkreta politiska kraven.

Några av oss som var på mötet har varit med förr men väldigt många var faktiskt på sitt allra första politiska möte. Därför var det inte konstigt att det blev en del frågor och fördröjningar kring formaliteterna och procedurfrågorna. Ett heroiskt presidie gjorde det ändå möjligt.

För oss var årsmötet överväldigande. Så många konstruktiva, kunniga och kreativa kvinnor (och en och annan man) har sällan träffats på samma ställe tidigare. Tror vi i alla fall. Det fullständigt sprudlade av energi och förändringslust i gruppdiskussionerna och många fick samtidigt lära sig mer om mycket. Vilken kraft! De andra partierna skulle ha varit gröna av avundsjuka om de varit med.

Vad händer nu?
Nu börjar den verkliga utmaningen, att med avstamp från årsmötets diskussioner och beslut fortsätta arbetet. Vi har ett år till valet 2006, vår politik ska ta ännu mera form, vi ska rusta oss för en valrörelse så att så många som möjligt får ta del av vårt budskap. Vi ska utveckla vårt organisatoriska arbete utifrån de höga målsättningar om demokrati, kommunikation och delaktighet som årsmötet slog fast.

Den nyvalda styrelsen har sitt första möte nu på söndag den 18 september. Då ska vi se till att arbetsgrupper kommer igång (en del formerades redan i Örebro), att styrelsen utser nya kontaktpersoner och organiserar sitt arbete på olika funktioner. Vi vet också att runt om i landet är medlemmar och medlemsgrupper redan igång igen, med nya möten efter årsmötet. All denna vilja och allt glödande engagemang hos oss alla ger oss en djup tillförsikt om att F! är här för att stanna.

Medias rapportering
Medias rapportering från årsmötet är kanske inte förvånande. Media väljer gärna att lyfta fram det spektakulära och att beskriva åsiktsskillnader som personkonflikter. Det kommer att bli intressant att så småningom jämföra rapporteringen kring Fi med rapporteringen kring de andra partiernas möten. Vad presenteras utifrån fördomar och vad presenteras utifrån fakta?

Vi vill här passa på att uttrycka vårt stöd för Radical Cheerleading. Tre unga kvinnor gav oss den äran att göra ett framförande på invigningen av vårt årsmöte. Ett framförande som sätter ord på den ilska och den kraft som finns hos unga feminister. Texten var skriven av en av medlemmarna, efter att hon fått reda på att en kvinna hon kände blivit våldtagen. Först av en man och sedan av en till, som hittat henne utmattat vid sidan av vägen. Att kvinnor sätter ord på sina erfarenheter är värt all respekt. Radical Cheerleading handlar om ett motstånd mot kvinnohat, ingenting annat.

Det mest förbjudna
Feministiskt initiativ har lyckats med det som många trodde inte gick. Vi har byggt broar mellan olika generationers kvinnokämpar och vi har byggt broar mellan den feministiska rörelsens olika grenar (antirasism, hbt, kvinnofolkrörelsen). Detta är unikt. Vi har skrivit historia och vi har tillsammans börjat arbetet med att föra in en helt ny dimension i politiken. Vi har, för att citera statsvetaren Maud Eduards, gjort det mest förbjudna. Vi har visat att män som grupp är en politisk kategori. Vi har omvandlat ett universellt ingenting till ett specifikt någonting och vi utkräver politiskt ansvar i termer av kön och makt.

Årsmötet den 9-11 september gav oss tre ett stort förtroende. Vi är stolta och ödmjuka inför det uppdrag vi har fått och oerhört glada över att vi är så många som är villiga att arbeta för en förändring.

Devrim Mavi, Gudrun Schyman och Sofia Karlsson
Feministiskt initiativs talespersoner