Fi i familjepolitisk debatt i Umeå

1 december 2007

Alla elever som läser samhällskunskap A på Midgårdsskolans gymnasium hade under torsdagen tema-dag om ideologier. Sista timmen ägnades åt familjepolitik. En ideologisk debatt mellan Fi Umeås Samuel Kvist och Kd:s Soledad Henriquez. De ideologiska ställningstagandena mellan debattörerna i frågor som föräldrarförsäkring, vårdadsbidraget och samlevnadsbalken var tydligt skiljda och den fullsatta aulan med dryga 200 elever var med på noterna. Frågorna från publiken var många, framförallt gällande Kd:s ståndpunkt i frågan om att homo- och heteropar inte ska ses med samma ögon av staten. En kritisk publik.

”En avslappnad och tydlig debatt med en engagerad och postiv publik”, sammanfattande Samuel Kvist efteråt. ”Vi har många sympatisörer i den här åldersgruppen vilket märktes idag, det lovar gott för framtiden”, kommenterade Samuel, ledamot i Fi Umeås styrelse, med tillförsikt.

Fler skoldebatter lär vänta i Umeå!

Fi Umeå