”Reinfeldt har vilselett de lågavlönade kvinnorna”

30 oktober 2007

”Reinfeldt har vilselett de lågavlönade kvinnorna” skrev Kommunals ordförande Ylva Thörn på DN Debatt den 28 oktober. Jag håller med! Hon menar att statsministerns charmresor runt om i landet, med uppvaktning av lågavlönade kvinnor, inte var något annat än ett pr-trick för att manipulera opinionen. Jag håller med! Tittar man på statsbudgeten så är den så långt ifrån charmig som man kan komma, särskilt när det gäller konsekvenserna för Kommunals kvinnor.

Budgeten drabbar sjukskrivna och deltidsarbetslösa – en klar majoritet är kvinnor, organiserade i Kommunal. Två av tre arbetslösa inom Kommunal är deltidsarbetslösa, och tre av fyra deltidsarbetande är kvinnor, skriver Ylva Thörn. Enligt henne är syftet med regeringens politik klart: genom lägre ersättning ska sjukskrivna och deltidsarbetslösa tvingas till arbete eller betala dyrt. Jag håller med!

Regeringen talar gärna om jämställdhet och en del moderater vill t.o.m. kalla sig feminister. Eftersom det förpliktigar kan det vara bra att ta del av Ylva Thörns analys av regeringens politik:

  • Förmögenhetsskatten avskaffas. Det ger männen över två miljarder mer än kvinnorna får.
  • Fastighetsskatten sänks kraftigt för de dyraste villorna. Eftersom männen äger fler och dyrare fastigheter blir de även på denna punkt de stora vinnarna.
  • Den sänkta inkomstskatten är större vid högre inkomst. Män tjänar betydligt mer än kvinnor och därför kommer män att få klart större sänkningar av inkomstskatten än kvinnor.

Det är alltså männen som vinner på regeringens skattepolitik, skriver Ylva Thörn.

Och hon visar att flera andra förändringar som regeringen genomför förstärker mönstret av en politik som gynnar välavlönade män på lågavlönade kvinnors bekostnad:

  • Regeringens ändringar i las ger fler otryggare anställningar. Det är fler kvinnor än män som har korta, tillfälliga och otrygga anställningar.
  • Regeringen har skurit ned kraftigt på vuxenutbidlningen. Två tredjedelar av dem som studerar i vuxenutbildningen är kvinnor.
  • Avdraget för hushållsnära tjänster kommer främst att utnyttjas av högavlönade, det vill säga oftast män, för att lågavlönade kvinnor ska ge dem service i deras hem.
  • Vårdnadsbidraget minskar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och många kan få svårt att komma tillbaka efter en lång tid utan jobb. Pengarna måste tas ur kommunernas barnomsorgsbudget, vilket innebär en extra kostnad om 2,5 miljarder kronor som ska finansieras genom att kvaliteten i förskolan sänks och genom att kvinnor i barnomsorgen förlorar sitt arbete.

Nu tänker Kommunal gå till attack mot regeringens könsdiskriminering. Man kommer att organisera veckovisa protestmöten i Stockholm och landsomfattande protestmanifestationer varje månad. Håll utkik efter mötena på din ort och delta i protesterna mot regeringens antifeministiska politik!

Gudrun Schyman

Läs hela Yva Thörns artikel på www.dn.se