SvD svarar och Elin ger en slutkommentar

25 oktober 2007

Maria Abrahamssons brev till Elin Dahlsten:

Hej Elin!
Jag har av min chef PJ Anders Linder förstått att Du inte alls delar min syn på kvotering av kvinnor. Jag har haft möjlighet att läsa Ditt mejl och kan konstatera att nej, för egen del skulle jag inte uthärda att bli inkvoterad oavsett sammanhang.
Du har rätt i att jag inte har värst mycket vetenskapliga studier som jag grundar mig på, utan jag utgår från hur jag själv skulle, eller inte skulle, vilja bli behandlad. Jag har noterat jag i det avseendet är överens med ganska många inflytelserika kvinnor, inte minst kvinnliga styrelseproffs. Jag gissar att det inte räcker för Dig som dokumentation, men för mig duger det gott.

Bästa hälsningar
Maria Abrahamsson

Elins kommentar till Maria Abrahamsson brev:

Räcker det att vara vit, komma från väst och har inflytelserika väninnor för att vara ledarskribent på Svenska Dagbladet? Maria Abrahamsson tycks själv tro att hon får skriva ledare på Svd för att hon är kompetent och slår sig fram. Hon tror kanske att om alla kvinnor bara började ta för sig mer så skulle vi inte vara underbetalda, underställda osv. Att hon uttalar sig på det sätt hon gör är ett hån – mot många människor. Som ledarskribent på en av Sveriges största tidningar borde större kunskaper än egna erfarenheter och inflytelserika väninnor kunna avkrävas.

Med vänlig hälsning
Elin Dahlsten