Temadag om diskriminering, förtryck och övergrepp

25 oktober 2007

Den 8 december genomförs en temadag i Stockholm på temat ”Vad krävs i ett samhället för att det ska vara möjligt att utsätta en person för diskriminering, förtryck och övergrepp?” Med analys ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv.

Temadagen genomförs som ett samarbete mellan Fi:s arbetsgrupp migration, antirasism och globalisering, Interfem tankesmedja och resurscenter, samt studieförbundet Sensus i Stockholm.

Evenemanget är öppet för alla som vill komma. Lokalen rymmer 70 personer och vi tar en avgift på 100 kr (betalas i förskott) som täcker kostnaden för lunch och fika.
Anmälan görs till [email protected] och inbetalning sker till plusgiro 30 23 14-0.

Innehåll: föredrag, workshops, paneldebatt och kulturinslag.
Dokumentation: En person kommer att sammanställa alla inslag från dagen i en rapport som skickas till deltagarna och publiceras på vår webbplats. Vi kommer även att
ha ett filmteam som filmar hela dagen och inslaget kommer sedan att sändas i lokal-TV (Öppna kanalen).

Plats: Sensus, Medborgarplatsen i Stockholm
Datum: lördag, 8 december 2007
Tid: 10.00–19.00