Folkfest och skenrättegång mot rasism

16 oktober 2007

Lördagen den 13 oktober ställdes rasismens olika skepnader mot väggen genom en skenrättegång i Uppsala där rasismen stod åtalad för olika saker. Rättegången tog också upp dess kopplingar till andra fenomen såsom kolonialism, nyliberalism, sexism, klassförtryck och segregation.