Jämmer och elände vilken Jämo!

12 oktober 2007

Susanne Linde bloggar om Anne-Marie Bergström.

Läser i DN om den nya Jämo – en kvinna. Hon heter Anne-Marie Bergström och säger att ”kvoterad föräldraförsäkring känns som stagnation”.
Stagnation betyder: avstannande, stillastående, stockning, stopp, låsning, stiltje, uppehåll.

Jag anser att kvoterad föräldraförsäkring är det absolut viktigaste för att få till en utveckling av jämställdheten!
Könskvoterad föräldraförsäkring ger en långsiktig effekt på samhället som måste till! Dels av arbetsmarknadsskäl, dels socialt och dels för att få bort den dubbelarbetande mamman som tar på sig både yrkesarbete och hemsysslor, vilket ofta slutar i utbrändhet och långtidssjukskrivning. Med könskvoterad föräldraförsäkring ger vi tiden en chans!

Susanne Lindes blogg hittar du här: www.filindeblogg.nu