Feministbrev nummer 37

12 oktober 2007

Till alla feminister från Gudrun Schyman

Nyhet nr 1

I mitt program i TV8 kl. 20.00 nu på söndag ska jag diskutera ”Manslöner – i vems intresse?” Män tjänar mer än kvinnor, i så gott som alla yrken. Längehar diskussionen handlat om hur vi kvinnor ska ändra oss för att passa in i arbetslivet och få lika lön. Nu vänder jag på steken och ställer frågan:
– Hur kommer det sig att arbetsgivare anställer män, när det är betydligt billigare med kvinnor? En arbetsgivare kan faktiskt få sex kvinnor för samma summa som fem män. Dessutom är kvinnor bättre utbildade. Jag har bjudit in tre män för att reda ut mäns villkor i arbetslivet och vilka intressen som ligger bakom manslönerna: Claes Borgström, advokat och f d JämO, Lars Einar Engström, ledarskapskonsult och författare till bl.a. ”En sexists bekännelser” samt Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Nyhet nr 2

Den nya JämO, kammaråklagare Anne-Marie Bergström, intervjuades i Dagens Nyheter för någon vecka sedan och fick då frågan: Männen tar fortfarande bara ut 20 procent av föräldraledigheten. Tror du på kvotering?
– Nej, jag är emot kvotering. För mig känns det som stagnation, en slutpunkt. Vi ska ha en utveckling som kommer inifrån människor.

Jag antar att det var fler än jag som satte frukostkaffet i halsen. Den nya JämO har alltså en väsensskild uppfattning i den här frågan i förhållande till tidigare JämO. Det kommer naturligtvis att få konsekvenser för hur myndigheten kommer att fortsätta med arbetet för att nå målet om en jämställd arbetsmarknad, där kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter.

Det patriarkala samhällets syn på föräldraskapet som kvinnors ansvar, arbetsgivarnas diskriminerande inställning med en syn på kvinnors arbete som mindre värt för att vi också har förmågan att föda barn, hela insikten om att det är omöjligt att diskutera betalt arbete om vi inte också diskuterar det obetalda, all den kunskap som lett fram till att en individualisering av föräldraförsäkringen är en nyckelfråga när vi diskuterar hur vi ska komma fram till rättvisa löner – kommer allt detta nu begravas? Menar den nya JämO att det är fler områden på arbetsmarknaden där vi ska ha en ”utveckling som kommer inifrån människor”?

Det är olycksbådande signaler, särskilt i ljuset av den planerade sammanslagningen av de olika diskrimineringsombudsmännen. Eftersom diskrimineringen av kvinnor ofta är den mest subtila diskrimineringsformen och den dessutom finns inom varje annan diskrimineringsordning (etnicitet, sexualitet, funktionshinder) är risken stor att det specifika och unika med JämO:s arbete – att också jobba förebyggande och förändrande – kommer att tonas ned.

Nyhet nr 3

Ojämlika inkomster trollas bort i regeringens budgetanalyser, står att läsa i den informativa tidningen Riksdag & Departement. Inkomstökningar som i verkligheten tillfaller männen delas lika mellan mannen och kvinnan i hushållet i regeringens analys över budgetpolitiken!

På det här sättet kan regeringen redovisa i det närmaste jämlika effekter av sänkta skatter och ersättningar. Sedan tidigare finns ett krav att statsbudgeten och konsekvenser av skatteförslag alltid ska redovisas uppdelat på kön. Oavsett hur vi väljer att leva, var för sig eller tillsammans, så ska vi i ekonomiskt hänseende ses som självständiga individer. Ett resonemang som låg till grund för att ta bort sambeskattningen.

Finansminister Anders Borg hävdar nu att de sänkta skatterna och ersättningarna slår ”förhållandevis lika”. I budgetpropositionen skriver regeringen att männens ekonomiska standard ökar med 2,3 procent medan kvinnorna ökar sin med 2,2 procent. Men regeringen utgår då ifrån att männen ”ger” en del av inkomstökningarna till ”sina” fruar/samboende. En fotnot i en bilaga till budgetpropositionen avslöjar att regeringen ser hushållen som ”solidariska”. Den i hushållet som får stora inkomstökningar (oftast en man) förutsätts dela med sig till den som får mindre (oftast en kvinna).

Tidigare regeringar har inte räknat jämställdhetseffekter på det här viset. När riksdagens utredningstjänst, RUT, på uppdrag av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, räknar på samma politiska åtgärder, utifrån individer, blir resultatet betydligt mer nedslående ur ett jämställdhetsperspektiv.

Budgetförslaget ger kvinnor 1 000 kronor (0,6 procent) mer i plånboken per år medan männen får 1 900 kronor (1,0 procent) mer.

När regeringen nu väljer att fördela alla skatte- och ersättningsförändringar på ”hushållen” i stället för att fördela på individer, säger man att detta ska spegla köpkraft och ekonomisk standard. Det man i praktiken åstadkommer är att man totalt osynliggör det maktmönster som ger män mer på kvinnors bekostnad. Blir nästa steg att återinföra sambeskattningen?!!

Nyhet nr 4

De senaste dagarnas tragiska händelser med en ihjälsparkad och en ihjälskjuten pojke måste få fler att få upp ögonen. Inte bara för våldet i allmänhet utan för det faktum att det handlar om män. Unga män och äldre män. Unga män som, kanske berusade, spårat ur när ”de ska visa sin manlighet”, som en av ungdomarna uttryckte det i en tidningsintervju (DN 11 okt). Unga män som förnedrar och trakasserar en familj och där mannen i familjen i sin frustration griper till vapen.

Vi bevittnar de destruktiva konsekvenserna av en mansroll laddad med våld och viriliteten, kraftfullt understött av ett kommersialiserat våld i alla kanaler på bästa sändningstid och ett organiserat (militärt) våld på denglobala arenan. Mandom, mod och morske män syns i många former än.

I det politiska klimat som nu råder kommer det säkert att höjas röster för hårdare tag och fler fängelser. En klok kvinna mejlade mig och skrev att det är bättre att bygga fritidsgårdar än fängelser, det är bättre med fritidsledare än fängelsevakter och det är bättre med förebyggande åtgärder än senare straffpåföljder.

Eftersom jag tror att vi är fler som håller med vill jag sluta med en uppmaning – fatta pennan och skriv! Skicka till din tidning. Ställ frågor till politikerna i din kommun. Hur jobbar man med de här frågorna? I förskolan, i skolan, bland unga och äldre? Gör din röst hörd!

Gudrun