Läcka till aktivister eller svensk offentlighetsprincip?

10 oktober 2007

Ja, så pass olika rubricerar DN och Riksdag och Departement händelsen att EU-kommissionen ifrågasätter den svenska regeringen med anledning av att Jordbruksverket 2005 lämnade ut handlingar till Greenpeace.

Bakgrund:
Det handlar om ett EG-direktiv.

Ett, om genmodifierade organismer, som säger att om en ansökan att få använda genmodifierade sorter har hemligstämplats av en myndighet i ett medlemsland, ska sekretess
även gälla när motsvarande myndigheter i övriga medlemsstater får ta del av ansökan.

I det här fallet hade Monsantos rapport hemligstämplats av myndigheterna i Nederländerna.

Det andra som säger att, om det finns risk för människors hälsa och miljö, får handlingar om genmodifierade produkter inte sekretessbeläggas.

Greenpeace krävde i enlighet med offentlighetsprincipen att Jordbruksverket, som stod för den svenska granskningen av Monsantos ansökan, skulle lämna ut handlingarna.
Greenpeace vände sig till Kammarrätten som avslog Greenpeace ansökan.

Jordbruksverkets motivering enligt sekretesslagen var att Monsanto skulle kunna lida ekonomisk skada. Även kammarrätten delade denna slutsats, när Greenpeace överklagade Jordbruksverkets beslut. Kammarrätten ansåg inte att man kunde se fallet som Greenpeace ville se det, att det var fråga om en miljöriskbedömning.

Fallet gick sedan till Regeringsrätten som meddelade att Jordbruksverket skulle lämna ut handlingarna till Greenpeace.

EU-kommissionen har nu agerat och efter att Monsanto klagat över att läckan kan ha skadat företaget.

Mycket får vi veta.
Att Sverige måste följa det EG-direktiv som säger att handlingar hemlighstämplade av en medlemstat måste förbli hemlighetsstämplade.

Att Monsanto vill lansera nya produkter och att Greenpeace vill komma åt denna hemlighetsstämplade information.

Att Greenpeace fick rätt.

Att EU-kommissionen nu reagerar mot utlämnandet av dessa hemlighetsstämplade handlingar.

Jag?
Jag blir på allvar rädd att Sverige kan tappa offentlighetsprincipen om vi inte ser upp.

Källor:
DN 13 april 2005:www.dn.se
DN 9 oktober 2007:www.dn.se
Riksdag och Departement 8 oktober 2007:www.rod.nu
Liv Öberg Nilssons blogg finns på powerliv.blogspot.com