I Sverige delar man med sig

9 oktober 2007

Inkomstökningar som i verkligheten tillfaller männen delas i regeringens analys över budgetpolitiken istället lika mellan mannen och kvinnan i hushållet.

Mattias Corneberg i Riksdag och Departement skriver:

”Regeringen och oppositionen har hamnat i bråk om hur skattesänkningar och lägre ersättningar slår för kvinnor respektive män. Finansminister Anders Borg hävdar att de slår ’förhållandevis lika’. I budgetpropositionen skriver regeringen att männens ekonomiska standard ökar med 2,3 procent medan kvinnorna ökar sin med 2,2 procent.

Men då utgår regeringen i från att männen ger en del av inkomstökningarna till sina fruar/samboende. En fotnot i en bilaga till budgetpropositionen avslöjar att regeringen ser hushållen som ’solidariska’. Den i hushållet som får stora inkomstökningar (oftast en man) delar med sig till den som får mindre (oftast en kvinna).”

På detta sätt kan regeringen redovisa nästintill jämlika effekter av sänkta skatter och ersättningar.

Läs hela artikeln på www.rod.nu
Liv Öberg Nilssons blogg hittar du på www.powerliv.blogspot.com