Ume-Fior föreläste på Umeå Universitet

26 september 2007

Hur praktiseras feminismen idag? Hur jobbar en feminist för en förändring av samhällets och vardagens orättvisor? Ett 60-tal studenter på en universitetskurs om ideologier lyssnade till Fi Umeås styrelseledamöter Anna K Ericsson och Samuel Kvist som bjudits in för att hålla en föreläsning den 21 september.

Människor som representerar de olika ideologierna har under hösten bjudits in till statsvetenskap på Umeå Universitet för att inför studenterna tydliggöra hur en ideologi praktiseras i vardagen och politiskt. En teoretisk föreläsning av kursledaren introducerade feminismen som sedan lämnade över till Anna och Samuel som berättade om deras väg in i det feministiska tänket – om hur glasögonen föll på plats.

– För mig handlar drivkraften i mitt feministiska arbete mycket om lönefrågan, att jag får betydligt lägre lön än en man som gör ett liknande jobb är en stor irritationsfaktor och motivationskraft för mig, inleder Anna K Ericsson ett inlägg om vad hon ser som kärnan i sitt feministiska arbete.

Engagerade åhörare
Ume-fiorna berättade om sin syn på grunden i feminismen och fick en hjord av intressanta frågor från engagerade och politiskt intresserade studenter. ”Men är ni för att man delar föräldrarförsäkringen, varför?” – ”Mansrollen är i kris sägs det – måste det bli så för att det ska gå mot jämställdhet?” – ”Kan man vara feminist och samtidigt stötta kapitalismen – är inte den alltid förtryckande?”. Så fortsatte frågorna och Anna och Samuel svarade.

– Makt är inte som ekonomin, att den växer för varje år. Det handlar om att omfördela makt och det innebär ett steg tillbaka för män i stort. Ni kommer i ett jämställt samhälle skratta mindre åt killars skämt nu på rasten och samtidigt skratta mer åt tjejers skämt än vad ni gör idag, sa Samuel Kvist på frågan om mäns roll behöver ifrågasättas för att det ska bli jämställt.

– Det är bra att de får se att en feminist inte bara är på ett sätt och tycker en sak utan att vi också ressonerar på olika vis säger Anna K Ericsson efter föreläsningen.

Fortsatta diskussioner
Studenter kom fram efteråt och ville fortsätta diskutera och fråga och lunchrasten hade säkerligen inslag av feministisk analys på många håll.

– Det bästa är när det kommer fram folk efteråt, då känner du att det gjort någon skillnad och väckt någons tanke. Det finns få saker som är så bra som nyfikenhet för att lära sig nya saker, konstaterar Samuel.

Detta gav mersmak och det kommer fler tillfällen framöver sägs det.