Fi Region Stockholm värvar medlemmar i Huddinge

25 september 2007

Styrelsen i Fi Region Stockholm (FiRS) har valt Huddinge som pilotkommun för medlemsvärvning och medlemsrekrytering. Kampanjen börjar söndagen den 30 september då man delar ut flygblad i Stuvsta.

– Kampanjkonceptet går ut på att få medlemmar från övriga Stockholmsregionen att åka ut till en annan kommun än den de själva bor i för att hjälpa medlemmarna i den andra kommunen att bygga upp en stabil grupp, berättar kampanjsamordnaren Linnéa Sjögren.

– Vi har utgått ifrån att det är bättre att börja i en kommun där det inte finns en Fi-grupp än att gå in i en region och splittra upp redan existerande grupperingar av olika slag. Vår ambition är att organisera grupper på kommunnivå vilket de existerande grupperna inte är. Huddinge är även ett lämpligt val utifrån att det är en kranskommun dit det är enkelt att resa från centrala delar av Stockholm, där vi har mycket medlemmar.

Fi ska göra ett bestående intryck
En kampanjupptakt hölls på FiRS medlemsmöte den 23 september där kampanjen presenterades i samband med en workshop i medlemsvärvning.

– Jag tror definitivt att vi kommer lyckas bygga upp en medlemsgrupp i Huddinge, fortsätter Linnéa. Jag tror man måste nöta in sig i ett område. Att kommentarer från dem man möter går från ”Fi, finns ni fortfarande?” till ”Fi, är ni här igen?”.

– Tanken är att Fi ska göra ett bestående intryck. När man sedan uppnått sitt mål, att bygga en självständig medlemsgrupp, så kommer den gruppen fortsätta med kampanjen och kunna bygga upp en större medlemsgrupp och det långsiktiga förtroende som vi behöver i framtida satsningar.

Alla kan göra skillnad
Kampanjen kommer att växa under hösten och vintern och Fi-medlemmar, sympatisörer och andra nyfikna kan se fram emot torgmöten, seminarium, politiska diskussioner och mycket mera.

– Den första utmaningen i vår medlemsvärvning är dels att krossa fördomar och bygga upp ett förtroende, dels att få folk att förstå att de kan göra skillnad, känna att de är viktiga och att deras erfarenheter är viktiga, alltså att få dem att inte bara bli sympatisörer utan också medlemmar.

– Den andra utmaningen är pengar, för att värva medlemmar måste man göra mer än dela ut flygblad, man behöver ha seminarier och andra aktiviteter. Men allt detta kostar pengar som knappt finns i Fi nationellt och ännu mindre på lokalnivå. Men det måste gå, avslutar en trosviss Linnéa.

Om du har frågor om kampanjen, förslag på aktiviteter eller om du vill vara en aktiv del av kampanjen, kontakta kampanjsamordnare Linnéa Sjögren[email protected].

Annars kan du bara hålla koll på kalendariet och dyka upp när du har möjlighet.