HBT

15 september 2005

Feministiskt initiativ har höga ambitioner. Vi vill skapa en politik bortom traditionell politik av höger- och vänsterskala och vi vill skapa en politik som utmanar det patriarkala systemet.

Vi är alla feminister som är trötta på den långsamma förändringen. Vi vill lyfta fram en ny dimension i politiken med en annan maktskala. Vi är alla feminister med olika bakgrund, livsförutsättningar och möjligheter beroende på utbildning, land/stad, etnicitet, religion, sexualitet, funktionshinder, yrke, ålder. Listan kan bli lång. Med allt detta som utgångspunkt vill vi skapa en politik som förändrar den genomgripande obalansen mellan kön i samhället.

Det är ett utmanande arbete!

Det arbetet kräver att vi lyssnar till varandra. Arbetet kräver också att vi ser att våra olikheter ibland kan kräva olika politiska lösningar. Det innebär också att alla olikheter måste synas – särskilt de som har osynliggjorts. Och särskilt om vi/de osynliggörs av oss själva.

När en olikhet eller ett förtryck inte tillåts att finnas så kommer vi/de osynliggjorda att höja våra/sina röster. Ju mer det patriarkala systemet förtrycker just den olikheten desto högre kommer rösterna att bli – om vi/de inte blir hörda.

Det finns orsaker till att Sverige har en ombudsman för oss/dem. Aktiva trakasserier, hot om våld, utövande av våld mot homo- och transsexuella är tyvärr förekommande i vardagslivet. Det heter homofobi, och homosexuella – främst män – mördas i Sverige på grund av homofobi. Homo,- bi,- och transpersoner lever med ständiga hot. När man ständigt lever med den vardagen, vilket homo,- bi,- och transpersoner gör, är det viktigt att i olika sammanhang göra sin röst hörd för att försäkra sig om förståelse av omgivningen. Det måste respekteras utifrån hur vårt/deras dagliga livssituation i samhället ser ut. Det måste också finnas en politisk vilja att visa sitt stöd för oss/gruppen. Vi/de lesbiska har alltid gett sitt stöd till feminismen och alla kvinnors kamp – för att vi/de också är kvinnor. Nu vill vi/de även ha ert/vårt stöd: Dels ett erkännande av att vi/de drabbas ytterst av könsförtrycket. Dels ett aktivt stöd för vårt existensberättigande. Stort, men inte mer än så.

Samhället tystar effektivt ner kunskapsspridning och förståelse av homo,- bi,- och transsexuellas liv. Det innebär att alla medlemmar i Feministiskt initiativ som en konsekvens av detta inte har den kunskapen och förståelsen. Det måste vi också respektera. Att åtgärda bristen på kunskap och insikt – med folkbildning – är ett gemensamt ansvar.

Feministiskt initiativ har fått brev som starkt ifrågasätter Feministiskt initiativs homo,- bi,- och transperspektiv. Breven beskriver bland annat att homosexuellas perspektiv är en lyxfråga som förstör för majoriteten av heterosexuella dubbelarbetande kvinnor. Breven är även aggressiva mot ett par personer i styrelsen som företräder homo,- bi,- och transperspektivet och kräver deras avgång. Det är respektlöst mot andra medlemmar som på årsmötet valt denna styrelse. Feministiskt initiativ kommer inte att acceptera att grupper som är särskilt utsatta av patriarkatet blir hotade eller ombedda att dra sig tillbaka av andra medlemmar när vi/de försöker göra sina röster hörda i Feministiskt initiativ.

Vi kommer aldrig att kräva tystnad eller återhållsamhet av utsatta grupper om de inte blir hörda.

Vi tror inte att kvinnan med funktionshinder skulle bli ombedd att vara tyst och vänta tills kvinnor fått högre lön. Men just det sker gentemot lesbiska. Det är oacceptabelt.

Det är oacceptabelt ur ett mänskligt perspektiv.

Det är också oacceptabelt av politiska skäl. Det finns historiska skäl till att kvinnor har lägre lön. Vi har fortfarande inte brutit konsekvent med idén att kvinnan skulle bli försörjd. Observera: idén, inte verkligheten. Idén bygger i sin förlängning på att det är en man och en kvinna som gemensamt driver en familj. Det är en del av vad den akademiska termen heteronormativitet betyder. Vi/de homosexuella bryter definitivt mot denna grundläggande princip och utgör därmed ett av de största hoten mot det patriarkala systemet. Av bara den anledningen är det viktigt att Feministiskt initiativ lyfter fram de homo-, bi- och transsexuella frågorna! Feministiskt initiativs grundläggande uppfattning är att alla har rätt till ett självständigt liv och fria valmöjligheter, utan begränsningar på grund av kön. Feministiskt initiativ vill bejaka de kärleksfulla relationer som finns – oavsett om de är homosexuella eller heterosexuella – men också ge fler möjlighet att leva i en kärleksrelation.

Att homo,- bi,- och transfrågor är och ska vara väl synliga i Feministiskt initiativ grundar sig således på både mänskliga rättigheter för individer och en grundval för att förändra samhällets maktobalans mellan könen dvs. patriarkatet.

Det perspektivet tjänar alla kvinnor på. Vi/de lesbiska får ett livsutrymme. Vi/de ensamstående kvinnorna kan bli friare i sitt val att leva utan en man alternativt att inte känna sig utanför samhället i väntan på att möta en kärlek. Många fler exempel finns om vi har en genomgripande analys av patriarkatets raffinerade system för att vidmakthålla ordningen. Exempel som belyser hur till exempel förtryck av homo,- bi, – och transpersoner även har konsekvenser för heterosexuella. Vi är många som vill lyfta fram homo,- bi,- och transperspektivet både på grund av mänskliga rättigheter och på grund av politiska skäl eftersom det i grunden skakar om den nuvarande ordningen och frigör oss alla oavsett sexualitet och könsidentitet.

Vi får inte heller glömma att våra olikheter finns i en hierarki och har olika positioner till makten. De/vi som befinner oss närmare makten (vita friska heterosexuella kvinnor) måste kunna se andras utsatthet och de förtrycksmekanismer som vi/de utsätts för samt varför vi/de är mer utsatta.

De utsattas position – oavsett vilken – är ofta det mest utmanande perspektivet att studera och förstå samhället utifrån. Av bara den orsaken är homo,- bi,- och transperspektivet viktigt, och lika viktigt är att alla är beredda att solidarisera sig med oss/dem som bryter normer.

Katten på råttan, råttan på repet… så har debatten blivit på grund av det patriarkala systemet. Heterosexuella kvinnor kämpar om synlighet i samhället. Funktionshindrade kvinnor kämpar om synlighet i samhället och av de heterosexuella. Lesbiska kämpar om synlighet i samhället och inom feminismen. Transsexuella kämpar om synlighet i samhället, inom feminismen och i den homosexuella rörelsen. Några av oss tillhör flera av dessa identiteter och har en dubbel eller trefaldig utsatthet att kämpa med. Låt oss inte fortsätta med detta maktspel som patriarkatet önskar sig – ivrigt påhejat av media som älskar konflikter. Feministiskt initiativ ska istället ta ansvar för att alla grupper syns och att vi aktivt använder olika gruppers utsatthet för att underminera patriarkatet. Vi är många som inte skulle välja Feministiskt initiativ om inte analysen omfattade hela det könspolitiska förtrycket.

Var stolt om någon kallar dig lesbisk och var samtidigt trygg i din sexualitet oavsett vilken den är!

Om någon kallar dig lesbisk har du troligen:

  • på till exempel ett möte tagit plats och någon man har känt sig undanknuffad. Du har varit en individ och inte en kvinna
  • uppfattats att leva ett självständigt liv
  • talat mer om ditt yrke eller din hobby än om din man eller dina barn
  • erkänt och visat att du har en sexualitet men har sagt nej till en man som du inte är attraherad av

Du har med andra ord lyckats att utmana patriarkatet!

Vad har du utmanat om du möts av andra benämningar? Ställ alltid den frågan innan du försvarar dig och därmed förnekar andras berättigade existens.

Till sist: Att ha tillit till att alla vi medlemmar i Feministiskt initiativ vill nå samma mål är grundläggande för vårt arbete. Vi kan ha olika ingångar och ingen ingång får
tystas ner. Ingångarna ska dessutom vara parallella och inte rangordnade. Det är inte alltid lätt att ha den generositeten när vi alla bär med oss en ryggsäck av patriarkatet. Vi ska omdana både samhället och oss själva.

Som sagt vi i F! har ambitioner.

Anna Jutterdal
Gudrun Schyman
Kristina Niva
Lourdes Daza-Gillman
Maria Hagberg
Sofia Karlsson
Stina Sundberg

Styrelseledamöter i Feministiskt initiativ


(Övriga i styrelsen har av olika skäl inte kunnat nås eller haft möjlighet att läsa e-post för att kunna underteckna. Vi som undertecknar ser det som viktigare att snabbt komma ut med något till alla medlemmar på vår webbsida än att invänta deras svar.)