Regeringen idkar klappjakt på kvinnor!

21 september 2007

Ny budget och nya besparingar. Men inte för alla. Skattesänkningar för dem som har och åtstramningar för dem som just inget har. Konkret klasspolitik som i sin förmenta ”könsneutrala” utformning får närmast kroniska återverkningar för kvinnor.

Först skärptes kvalificeringskraven för a-kassan med konsekvensen att deltidsarbetande kvinnor varken kan vara sjuka själva eller hemma med sjuka barn.

Nu ska deltider inte få stämpla upp till heltid med konsekvens att alla ofrivilligt deltidsarbetande kvinnor inte kan försörja sig. Återstår dubbla jobb! Kanske inom den av staten subventionerade husshållsnära sektorn?

Kanske är det en kombination av ofrivillig deltid inom äldrevården och en nödvändig deltid inom hushållssektorn som är det eftersträvansvärda? Det blir snyggt i statistiken! Lägre a-kasseutbetalningar och fler i jobb.

Det finns en mycket enkel åtgärd om man vill att fler ska arbeta heltid. Det är att lagstifta om att arbetsgivarna måste erbjuda heltid som grund. Enkelt och med ansvaret på rätt ställe. Om kvinnors villkor var utgångspunkten för politiken vore det en självklarhet.

Gudrun Schyman