Alla religioner måste tåla att ifrågasättas

18 september 2007

Religionsfriheten måste alltid vara underordnad yttrandefriheten och alla andra demokratiska fri- och rättigheter. Med all respekt för de troendes rätt till sin tro, måste de religiösa överallt i världen, underkasta sig en av demokratins viktigaste principer och grundelement, nämligen yttrandefriheten, skriver Maria Hagberg, Soleyman Ghasemiani och Inger Stark från Nätverket mot hedersrelaterat våld.

Vi ser nu en upprepning av det som skedde vid publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten. Diskussionen i Sverige kretsar mycket på kränkningen av religiösa symboler. Särskilt muslimska symboler, som efter 11 september är okränkbara även med FN:s godkännande. Islam får inte kritiseras.
De stater som i huvudsak protesterar, efter publiceringen i Nerikes Allehanda (med flera medier) av profeten Mohammed avbildad som rondellhund, kränker dagligen kvinnors, barns och HBT personers mänskliga rättigheter. Vore det inte på sin plats att uppmärksamma på det? Medierna gör islamisterna en björntjänst genom att belysa den kränkning som en grupp troende ger uttryck för och använder för att föra fram sina politiska positioner.

Likriktat samhälle
En kvinnlig forskare, troende muslim, uttryckte nyligen vid en internationell konferens att imamerna likriktat hela samhället i hennes hemland. Vid samma konferens, som var i Egypten, ett av de länder som nu uttrycker sitt missnöje, tog flera kvinnliga deltagare från Mellanöstern upp att islamisternas ökade inflytande fått allvarliga konsekvenser för kvinnors frigörelse och självbestämmande där.
I svenska medier betecknas islamisterna som det radikala islam. När blev radikal synonymt med bokstavstrogen och fundamentalism?
Nyligen ville anglikanska kyrkan i England stämma Sony som framställt ett tv-spel som utspelades i S:t Peterskatedralen. Det ansågs kränkande.

Pådyvlades åsikter
SVT visade den 29 juli ett program om väckelserörelsens oerhört stora inflytande i politiken i USA (25 procent av befolkningen är medlemmar inom den rörelsen) och visade också tydligt hur barn och unga människor indoktrineras att bli ”Guds krigare”. De pådyvlades, på ett vedervärdigt sätt, åsikter om både abortmotstånd och homofobi. De uppmanades sedan att gå ut och propagera för åsikterna.
I Sverige hade vi för några år sedan debatten om utställningen Ecce Homo som svenska kyrkan klokt nog beslöt att visa. Den minoritet inom kyrkan som ansåg sig kränkt då fick inte gehör.

Tvingades fly
Att inte se faran i att religiösa företrädare ska bestämma var ribban för yttrandefriheten ska ligga är mycket märkligt, såvida man inte förespråkar bokbål och censur.
Det började med Satansverserna då Salman Rushdie, oavsett vad man tycker om hans verk, tvingades fly, gå under jorden och hotades till livet. För ungefär ett år sedan skrev han, tillsammans med några andra, en artikel om faran med religiös fundamentalism och dess utbredning. Avslutningen på artikeln varnade för att vi snart står inför en världsordning där vi står inför valet mellan demokrati och teokrati.

Oroväckande
Diskussionerna efter Lars Vilks rondellhundsteckning är oroväckande. Det är oacceptabelt när religionen och religiösa symboler får bestämma gränserna för en av de grundläggande mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten. Ett fritt, jämlikt och demokratiskt samhälle kan endast grundas på sekulära grunder, eftersom alla religioner bygger på tro och ofta missaktar och utesluter människor med annan tro, eller de som inte är troende alls.
Religionsfriheten måste alltid vara underordnad yttrandefriheten och alla andra demokratiska fri- och rättigheter. Religionsfriheten får aldrig betyda kvinnors rättslöshet, vilket många religioner har som sina grundsatser.

Rätten att yttra sig, skoja med, förlöjliga eller kritisera religioner och vilka helgedomar som helst, får aldrig ifrågasättas oavsett vad troende känner, tänker eller upplever.
Med all respekt för de troendes rätt till sin tro, måste de religiösa överallt i världen, underkasta sig en av demokratins viktigaste principer och grundelement, nämligen yttrandefriheten. De måste få lära sig tåla kritik, ifrågasättande av sin tro och att utomstående har rätt att inte ta deras tro och helgedomar på lika mycket allvar.
Släpper vi detta grundläggande krav, banar vi vägen för inkvisitionens återkomst då tron satte munkavle på alla som stred mot religionen och en del brändes på bål.

Inger Stark
ledamot kommunfullmäktige (v), Nätverket mot hedersrelaterat våld, Stockholm

Soleyman Ghasemiani
ordf Barnen först, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Göteborg

Maria Hagberg
fil mag i socialt arbete, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Höganäs