Regeringen sparkar på kvinnor

17 september 2007

Regeringens politik är fullkomligt könsblind. Åtgärd efter åtgärd har visat sig slå mot kvinnor som grupp. Feministiskt initiativs granskning av allianspolitiken så här ett år efter valet är dyster. Jag trodde i ärlighetens namn inte att bilden skulle bli så pass dyster.

Sällan har den arbetande, friske, vite mannen lika tydligt varit förebild och måttstock för politiken. Ändå nämns han aldrig. Genom att aldrig tala om kvinnor och män lindas beslut efter beslut in i könsneutrala förpackningar – förpackningar som ändå inte förmår dölja att besluten nästan undantagslöst ger sämst utfall för grupper där kvinnor är i majoritet.

Värst av allt är ändå vårdnadsbidraget.

”Det är småbarnsföräldrarna som nu får välja vilken omsorg som passar just deras barn”, sade socialministern – och förnekade att vårdnadsbidraget ytterligare försvagar kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Men det är just det som går att lära av Finlands och Norges vårdnadsbidrag.

Erfarenheterna har varit så negativa i Norge att man beslutat avsluta sitt försök och OECD har rekommenderat Finland att minska omfattningen av sitt vårdnadsbidrag, just med hänvisning till de negativa effekterna för jämställdheten. Kvinnors förvärvsfrekvens minskar och inlåsningseffekterna riskerar bli stora, speciellt för utlandsfödda kvinnor, som redan utan bidrag har svårt att få stöd och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsministern erkänner att bidraget inte för jämställdheten framåt, men hyser ingen oro, eftersom endast en liten grupp kommer att välja bidraget. Resonemanget är cyniskt och tar ingen hänsyn till att en stor grupp kvinnor slits mellan förvärvsarbete och ansvar för hem och barn.

Trycket på kvinnor att ”välja bort” förvärvsarbete och personlig utveckling för att istället axla det totala ansvaret för hemmet ökar markant med införandet av bidraget. Utformningen av bidraget öppnar också för fler deltidsarbetande småbarnsmammor och tjänster som utformas med sikte på att kvinnor ska kombinera dem med bidraget. Risken att vårdnadsbidraget urholkar den kommunala barnomsorgen är dessutom uppenbar.

De kvinnor som då fastnar i deltidsarbete drabbas hårt (tillsammans med de redan deltidsarbetslösa) av övriga arbetsmarknadsreformerna regeringen genomfört. Regler utformas med heltidsarbete som självklar utgångspunkt, deltidsarbetslösa kvinnor diskvalificeras från a-kassa, förslag på att stärka anställdas rätt till heltider kastas i papperskorgen, skattelättnader utformas som om könsbundna löneskillnader inte existerade.

Regeringens politik är ett direkt angrepp mot kvinnors och mäns möjligheter att förena föräldraskap och arbete!

Veronicas blogg hittar du på veronicasvard.driftig.nu