Kommentar till Hanne Kjöller

17 september 2007

Jag ger dig rätt i att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Stefan Eriksssons och Jonas Lagerströms studie av diskriminering i anställlningsprocessen. Detta gäller även liknande resultat från tidigare forskning.

Du talar om arbetsgivarperspektiv och arbetsgivarnas rationella val av arbetskraft.
Hur skulle det vara om du även vågade fokusera de arbetssökandes rationella val?
Det är väl ändå varje individs rättighet att på arbetsmarknaden bli bemött med respekt för antal studieår, arbetslivserfarenhet och ett rimligt löneanspråk oavsett kön, ålder, funktionshinder, hudfärg/etnicitet, socio-ekonomi och sexualitet?

Något annat ser jag som människorättsvidrigt.

När nu forskning visar på arbetsgivares upprepade diskriminering av kvinnor, äldre (kvinnor) och invandrade på arbetsmarknaden ger lagstiftning en möjlighet till upprättelse i form av skadestånd för de diskriminerade.

Öppna frågor som vem/vilka är det som i sammanhanget kränker/känner sig kränkt?
vem/vilka är det som osynliggör/känner sig osynliggjord?
vem/vilka är det som påför skam och skuld/känner sig skam och skuldbelagd?
är frågor som kan bidra till en djupare insikt.om individers grundläggande behov-ett betalt arbete.
Sammanfattningsvis behöver vi se behov från olika gruppers perspektiv ett sk intersektionalistiskt synsätt för att medvetandegöra och lagstifta. Inte antingen eller. Både och!

Anna-Carina Lindqvist
medlem Fi GBG

PS
Det är svårt att bortse ifrån Hanne Kjöllers försvar av man-vit-funktionell-norm som ledande på den svenska arbetsmarknaden. DS