Val av talespersoner och styrelse

10 september 2005

"Nu kör vi"

Feministiskt initiativs årsmöte har just valt;
Gudrun Schyman, Devrim Mavi och Sofia Karlsson
till talespersoner.

”Vi skall lyfta varandra och alla kvinnor inte bara i Sverige utan i hela världen.” -Gudrun Schyman

”Jag är jätterörd. Jag vill tacka för
förtroendet, det här är en stor dag för oss. Nu
ska patriarkatet darra – vi kommer.”
-Devrim Mavi

Röstfördelning
Det var 296 röster totalt.
Gudrun Schyman – 279 röster.
Devrim Mavi – 248 röster.
Sofia Karlsson – 214 röster.
Lourdes Daza-Gillman – 132 röster
Det bortgick 3 blankröster och 2 ogiltiga röster.

På lördagskvällen valdes följande personer till F! styrelse:

Stina Sundberg
Maria Jansson
Anna Jutterdal
Kerstin Staver
Tiina Rosenberg
Carl-Johan Folkesson
Kristina Niva
Monica Lao Barrientos Amante
Mattias Hansson
Maria Hagberg
Lourdes Daza-Gillman
My Brottom

Antal röster 284. Varav 8 ogiltiga röster.