Rita Chan Creighton är död

26 juli 2007

En stor aktivist och människovän har hastigt lämnat oss. Rita Chan Creighton var en hörnpelare och pådrivande kraft inom svensk antirasistisk och hbt kamp. Feministiskt Initiativ har förlorat en viktig medlem. Vi kommer att sakna Ritas engagemang och varma skratt. Hon var en solidarisk kamrat i ord och handling och en mycket god vän. Rita dog den 25 juli då hon körde av vägen på sin motorcykel.

Rita hann bli 55 år. Rita deltog i den feministiska och antirasistiska rörelsen redan i USA, bland annat var hon samordnare av Gay paraden i San Fransisco 1977–80. Här i Sverige har hon bland annat engagerat sig i kvinnors hälsa (aktiv i ”Levande kvinnor” och tog in i Sverige ”Our bodies our selves”, kurser på Kvinnohöjden m.m.), missbruksproblematik låg henne varmt om hjärtat, Av många yrken arbetade hon i många år för ABF med arbetslösa kvinnor. Rita har arbetat politiskt i alla former: valkampanj för första kvinna som kandiderade till kongressen i USA, fackligt aktiv i Sverige och USA men främst en varm aktivist på gräsrotsnivå. Rita skrev flera teatermanus och var producent till teateruppsättningar under 90-talet. Ritas kulturintresse gav oss i Sverige redan 1982 tillgång till Holly Nears musik då hon var producent av hennes Sverige konsert och sedan distributör av Nears musik. Rita var även producent och distributör av filmen ”Las Madres” 1986. Hennes betydelse för svensk lesbisk och feministisk rörelse är betydande. Rita deltog i bildandet av Lesbiska Feminister 1973, hon var bokhandlare i det då nya RFSL huset, bidrog till att Stockholm fick Euro Pride, med mera med mera. Att ta med allt Rita deltagit i är att skriva svensk historia.

Ritas formella uppdrag idag var sammankallande i Kom Ut redaktionen, medlem av RFSL: s antirasistiska arbetsgrupp, Styrelseledamot i Nyköping RFSL, ansvarig för Leaping Lesbian Radio, styrelseledamot i Queerdykes, kassör i Interfem och styrelseledamot i avdelningsstyrelsen för Fi Stockholm.

Ritas arbete idag var fokuserad på den feministiska, antirasistiska och hbt kampen. För Rita var dessa tre områden intimt sammanlänkade – ingen kamp var möjlig utan de andra två perspektiven. Inom Feministiskt initiativ var hon en av de viktiga för vår utveckling och konsekvens att aldrig glömma något förtyckssystem till förmån för ett avgränsat. Låt hennes kamp leva vidare.

Rita älskade livet i kampen, i samtalen, i aktivismen och i fläkten på sin motorcykel men också i lugnet i sin kolonistuga. Den senare var inte utan arbete och kreativitet. Feministiskt initiativs vackra soffa i Pridetältet 2006 skapades på den kolonitomten. Tack Rita för soffan och främst för allt du genom alla år har bidragit med.

Feministiskt initiativ
för styrelsen
Stina Sundberg