Fokus: Trafficking

15 juli 2007

Under Almedalsveckan stod Fi:s styrelseledamot Maria Carlshamre som medarrangör för ett heldagsseminarium om människohandel och prostitution i Norden och Östersjöområdet. Den svenska sexköpslagen diskuterades – har vi exporterat problemet eller är vi en förebild?

Norska polisen har efterlyst en sexköpslag efter svensk förebild. Den omfattande könshandeln på Karl Johan i Oslo har blivit synlig genom de många kvinnor från Nigeria som transporterats dit. I Oslo finns 1 500 utländska prostituerade kvinnor. De kommer huvudsakligen från Nigeria, Bulgarien, Thailand, Estland, Rumänien och Litauen.
Nu pågår samma politiska process i Norge som i Sverige 1995 och en kopia av den svenska sexköpslagen kommer att antas. Förslaget är ute på remiss och beslut väntas fattas om fyra månader.
I debatten kring den svenska sexköpslagen har det ofta hävdats att vi flyttat problemet över gränsen. Carin Götblad, länspolismästare vid polismyndigheten i Stockholms län, uppfattar Sverige som ett föregångsland. Hon ser att lagen har stor betydelse och att vi i Sverige har ett mindre problem än i övriga Europa. Dessutom ger sexköpslagen signaler om människosyn och människovärde:
– Vi kan se att ju mer tillåtet det är att sälja sex, ju mer mer våld mot kvinnorna ser vi och det oavsett om det gäller gatuprostitution eller lägenhetsprostitution.
– Den svenska sexköpslagen har gjort det svårare för förövarna, vilket gjort att priset är mycket högre i Sverige än i andra länder. Det i sin tur gör att man under kort tid kan tjäna väldigt mycket pengar, vilket lockar.
– Många känner inte till att lagen haft effekt och de från början negativa har fått svänga i sin uppfattning, men förövarna förändrar metoderna hela tiden och det gör att det inte går att slå sig till ro. Carin Götblad välkomnar förslaget till buggningslag för att komma åt nätverken som ett steg i rätt riktning. Hon påtalar också vikten av att kommunerna tar sitt ansvar:
– Kommunerna saknar handlingsplan för boende och omhändertagande av kvinnorna. Det finns här en stor okunskap om rådande lagstiftning för de kvinnor som stannar för att vittna.

Sexköpslagen förändrar synen på könsköp

Liz Kelly, professor i sexualiserat våld vid London Metropolitan University, genomförde en attitydundersökning under fotbolls-VM i Tyskland sommaren 2006. Unga män som besökte fotbolls-VM fick frågor om sin inställning till att köpa sex av prostituerade. Attityderna skiljde sig betydligt mellan olika nationaliteter. Engelsmän som inte kunde tänka sig att köpa sex i sitt hemland, kunde tänka sig att göra det i Tyskland eftersom det är legalt där. Holländska män förstod inte ens frågan eftersom prostitutionen är legal i Nederländerna. Svenska män uppgav att de inte kunde tänka sig att köpa sex eftersom det är olagligt och fel. De tog också upp aspekten att det inte går att avgöra om det handlar om trafficking eller frivillig prostitution.
– Det är de äldre männen som är problemet i Sverige.Unga män är införstådda – de har vuxit upp med lagen. Låt oss påminna oss om att 81 procent av Sveriges befolkning är positiva till sexköpslagen, kommenterar Maria Carlshamre.
– Något avgörande har alltså hänt i Sverige under den tid som lagen funnits. Sexköpslagen har en normgivande och attitydförändrande roll. Nu måste vi gå vidare med mer av skyddande lagstiftning, säger Karin Åström, doktorand på juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Domarkåren saknar kunskap

Carin Götblad upprörs över att de förövare som döms får påföljder i den nedre delen av straffskalan. Hårdare domar behövs:
– I ett aktuellt fall kunde man på ett par veckor identifiera 300 sexköpare. Kvinnorna hade haft 17 köpare per dag. Förövarna som drev verksamheten dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Det finns fler exempel på upprörande fall där de förövare som döms får påföljder i den nedre delen av straffskalan. Det är inte heller ovanligt att man startar upp en ny verksamhet i samma strukturer under pågående domstolsförhandlingar. Det visar tydligt vad man förväntar sig för påföljd. Här behövs utbildning av domarkåren.
– Kriminaliseringen av sexköpen har gett oss möjlighet att agera och ingripa, men hanteringen upphör inte bara för att vi fått bort den synliga prostitutionen. Vi har nu en stor dold verksamhet. Problemet finns kvar så länge det går att tjäna pengar på det här. Nästa steg är att komma åt vinsterna som den här brottsligheten genererar, avslutar Thomas Eliasson, åklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg.