Cirkelledarutbildning i augusti

5 juni 2007

Planeringen av folkbildningsarbetet pågår i styrelsen. En del av helheten är samarbetet med Sensus och möjligheten till cirklar. För detta är det krav att gå cirkelledarutbildning. Vi har begärt att F! medlemmar gör detta gemensamt inom vår egen organisation.

Vi planerar 5 dagar samvaro utan beslut och tidspress den 10 – 14 augusti på Sigtuna folkhögskola. Kostnaden är 200 kr är för allt utom resa. Dvs.
kostnaden är 200 kr för boende, mat och föreläsningar.

Intresseanmälan vill vi ha senast den 4 juni till [email protected]
och den 14 juni är sista dag för definitiv anmälan. Innan dess kommer ett färdigt program för hela veckan att presenteras men redan nu kan vi berätta att följande diskuteras som innehåll:

– cirkelutbildning
– information om vilka resurser som vi kan få av Sensus och hur man kan prata med dem lokalt
– någon spännande föreläsare
– politiska samtal
– grupper som arbetar med frågor/cirkelunderlag till vår egen politik
– kvinnors vänskap och solidaritet
– tala på ett torg, skriva artikel med mera

Vi kommer under de fem dagarna i augusti även att mer presentera de cirklar vi tar fram färdigt underlag till – som vi kan välja att använda eller inte eller delar av. Och framförallt har vi möjligheten att vara tillsammans utan stress!

Feministiska hälsningar
Sara Rosberg och Helena Svensson, medlemsansvariga i Fi styrelse