Därför får pressen inte vara med

8 september 2005

Flera av oss har egna erfarenheter av att offentligheten som feminist kan vara kontroversiell och ge kännbara konsekvenser. Därför öppnar vi frågan för medlemmarna att på årsmötet i morgon fatta beslut kring huruvida media får närvara på mötet, och i så fall under vilka former.

www.gp.se