Diskussionslista om maskuliniteter

4 juni 2007

Mäns ideal och levnadsvillkor har börjat granskas och diskuteras. Några medlemmar i Fi har numera en diskussionslista om maskuliniteter och intresset har varit stort, många har strömmat till.

– Könet kvinnan har genom tiderna skärskådas utifrån och in, satts under lupp för att framställas som den märkliga varelse hon ansetts vara, och fortfarande på många vis anses vara. Nu är det dags att granska och problematisera normen man, säger Marita Strand, en av initiativtagarna till listan.

Vardagliga händelser och böcker men också framtida politiska program kommer att diskuterats på listan och målet är redan uppsatt.

– Vi kommer nu att gå igenom våra politiska dokument och delar av gruppen har för avsikt att komma med förslag på hur den manliga normen kan problematiseras i vårt program till nästa kongress säger Mikaela Robsahm, moderator för listan.

Alla medlemmar i Fi är hjärtligt välkomna till listan och man anmäler sig till [email protected].