Fi mot homofobi

14 maj 2007

Den 17 maj varje år uppmärksammas IDAHO – International day against homofobia. Världshälsoorganisationen (WHO) friskförklarade homosexuella och tog bort homosexualitet från registret över psykiska sjukdomar den 17 maj 1990. Sedan år 2005 har dagen uppmärksammats som en dag mot homofobi runt om i världen. Feministiskt initiativ menar precis som många hbt-organisationer, att dagen bör bli en officiell FN-dag och att det är viktigt att uppmärksamma dagen och diskutera den homofobi som finns i samhället. Därför uppmanar vi nu till aktivitet, skriv gärna ut det bifogade flygbladet och dela ut där du bor, diskutera eller samtala kring hbt-frågor i din lokala medlemsgrupp, på stan eller bland vänner!

Alltför sällan uppmärksammas de medvetna och omedvetna homofoba attityder och handlingar som inskränker icke-heterosexuella människors liv och handlingsutrymme. Målet för Feministiskt initiativs politik är ett samhälle där alla människor kan utvecklas i ett jämlikt samspel med andra. Fi ser att homofobin är en del av de strukturella samhällsproblem som begränsar kvinnor och män. I Fi:s feministiska politik är kampen mot homofobi och heteronormativitet lika självklar som kampen mot rasism och kvinnoförtryck. Hbt-frågor är därför en central del av våra politiska krav.