Bristande samtycke är våldtäkt

8 maj 2007

Så har det hänt igen.
Två män frias från våldtäkt, trots att kvinnans skador är omfattande, trots att de efter det inträffade skryter om det i sms. Och trots att tingsrätten samtidigt konstaterar att det som hänt uppfyller kriterierna för att vara en våldtäkt.
Männen påstår nämligen att de inte begrep att hon inte ville.
Oavsett vad som ligger bakom domen, oavsett om det är en felaktig tillämpning av gällande lagstiftning eller om det helt enkelt är lagen det är fel på, så borde det stå klart att rättssystemet på den här punkten inte fungerar. Man skulle ju kunna tycka att något hade förbättrats efter flera decenniers diskussioner kring svensk sexualbrottslagstiftning, men inte.

  • 2006 friades tre män för en gruppvåldtäkt i Husby. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att männen hade förstått att kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd.
  • 2005 friade hovrätten två män och fällde en tredje för våldtäkt på en 15-årig flicka i Jordbro.
  • 2004 friade tingsrätten i Huddinge tre män från gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka.
  • 2003 friade hovrätten fyra unga män från grovt sexuellt övergrepp mot en kvinna i Tumba.

Det är något märkligt med den här typen av rättsfall. Om jag utför en handling som rent objektivt är ett brott, men samtidigt inte begriper att det jag gör är ett brott, så kan jag frias. På vilket annat område ser det ut så?
På vilket annat område används uttrycket ”ord står mot ord” slentrianmässigt för att fria den som åtalas? Till och med när det som i det här fallet finns teknisk bevisning?
Det är ju enligt tingsrättens dom klart att kvinnans omfattande skador är orsakade av det hon utsatts för av de båda männen. Det är dessutom enligt tingsrätten klart att de sexuella handlingarna skedde mot hennes vilja.
Men männen begrep inte. Därför frias de.

Av deras sms till varandra efteråt framgår dock utan större problem att de själva ansåg sig ha ”utnyttjat” kvinnan. Hur går det ihop med deras påstående att de inte begrep att hon inte ville?
Det är verkligen dags att vi i svensk lag och dess tillämpning tydliggör vad som är en våldtäkt. Bristande samtycke.
Svårare än så är det inte.
För Feministiskt initiativ är detta ett självklart krav. Vad säger andra partier?

Maria Carlshamne
Gudrum Schyman
Stina Sundberg

Alla med i Fi-styrelsen

Publicerad i Expressen 2007-05-08