”Kalla vänsterpartiet för ett mansprojekt”

8 september 2005

Jag har valt att lämna vänsterpartiet just därför att vänstern visat sig oförmögen att se underordningen av kvinnor som det den är. Jag har därmed tagit konsekvenserna av nyförvärvade kunskaper och livserfarenheter. Därför tycker jag att det är cyniskt och respektlöst att misstänkliggöra mig för att använda feminismen för att driva vänsterpolitik…

www.dn.se