Uttalande från Feministiskt initiativ till stöd för iranska feminister

6 maj 2007

Den iranska regeringens förtryck mot kvinnorörelsen i Iran ökar. Ett uppenbart tecken på detta nu senast är massarresteringarna av feminister i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars. Ett stort antal kvinnor arresterades och utsattes för grovt våld av myndigheterna.

Vi i Feministiskt initiativ ser det som ett allvarligt brott mot de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna när våld mot kvinnor uppmuntras, understöds och genomförs av regeringen. Det finns tyvärr otaliga exempel runt om i världen på vad som kan hända när makthavare använder sig av religion och religiösa skrifter för att stödja och legitimera inskränkningen av bland andra kvinnors rättigheter.

Feministiskt initiativ är en ny organisation som arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter i Sverige och över hela världen.

Feministiskt initiativ vill därför, av hela vårt hjärta, stödja er feminister i Iran i ert motstånd mot våldet och i er kamp mot de omänskliga lagarna.

Feministiskt initiativ vill med detta uttalande visa vår sympati och vårt stöd till kvinnorörelsen i Iran.

Iran är medlem i Förenta Nationerna. FN har deklarationer om kvinnors rättigheter. Vi i Feministiskt initiativ uppmanar den iranska regeringen att följa FN:s deklarationer om kvinnors rättigheter. Det samma gäller varje nation som undviker att följa kvinnors rättigheter med hänvisning till religion eller tradition.