Sverige måste våga stå för demokratiska värden

4 maj 2007

Var är Sveriges röst för utsatta grupper i världen och varför är Sveriges riksdag så trög i sin lagstiftning?

Den amerikanska senaten har kommit längre än vår egen svenska riksdag i insikten om behovet att skydda alla medborgare och är nu beredda att rösta igenom ett lagförslag som inkluderar även homo,- bi,- och transpersoner samt kön i hatbrottslagstiftningen.

När nu George Bush säger att han kommer att lägga sitt veto mot en sådan utvidgning borde Sveriges regering snabbt agera och uttala sitt stöd för de demokratiska krafterna i den amerikanska senaten och dessutom initiera en förändring av vår egen hatbrottslagstiftning.

Feministiskt initiativ har redan ställt kravet om en mer demokratisk lagstiftning som även skyddar medborgare som avviker från normer av kvinnligt och manligt. Inget av våra riksdagspartier har lyft frågan att Sverige inte skyddar alla sina medborgare mot våld inom ramen för hatbrott. Vackra ord om allas rätt till lika värde klingar illa när inga initiativ tas.

Jag förväntade mig även ett kraftfullt uttalande från regeringen om Moldaviens förtryck av homosexuella, men regeringen har varit tyst.

Stina Sundberg
Talesperson, Feministiskt initaitiv