Manifestation utanför Moldaviens ambassad

4 maj 2007

På fredagen den 27:e april genomförde RFSL och SFG, Sveriges Förenade Gaystudenter, en manifestation utanför Moldaviens ambassad i Stockholm. Man protesterade mot att myndigheterna i Moldavien återigen förbjudit alla offentliga aktiviteter under pridefirandet i huvudstaden Chisinau. Liknande manifestationer anordnades på flera håll i världen efter att Gender Doc-M, den moldaviska hbt-organisation som står bakom pridefestivalen, bett om internationellt stöd.

Under manifestationen i Stockholm talade RFSL:s viceordförande Ulrika Westerlund, oppositionsborgarrådet Carin Jämtin, Martin Andreasson från folkpartiet, RFSL Ungdoms ordförande Alex Fridunger och Linda Elstad som är ordförande i SFG.
Carin Jämtin lämnade över ett brev från Mona Sahlin och de socialdemokratiska ministrarna till den moldaviska ambassadens tjänstemän som också fick en förklaring på engelska av åsikterna som hade framförts under manifestationen.
Carin Jämtin lämnade över ett brev från Mona Sahlin och de socialdemokratiska ministrarna till den moldaviska ambassadens tjänstemän som också fick en förklaring på engelska av åsikterna som hade framförts under manifestationen.

Rita Creighton och Camilla Bauer från FI deltog i manifestationen i Stockholm.
Mikaela Robsahm FI medlem som jobbar på EU var i Moldavien på hbt-organisationen genderdoc-m:s kontor.
Liknande manifestationer hölls samtidigt i Washington, New York, Bukarest och Warszawa.

Fi:s EU-parlamentariker Maria Carlshamre är engagerad i frågan:
”Av alla länder i Europa är situationen i Moldavien just nu är allra värst. Där samverkar myndigheterna systematiskt med konservativa religiösa organisationer och ett flertal HBT-arrangemang och festivaler har helt sonika förbjudits. Detta utan att leda till någon rättslig efterföljd.
Både 2005 och 2006 förbjöd myndigheterna Pride-marscher i Chisinau, och 2006 förbjöds även Amnesty Internationals demonstration mot dödsstraff därför att den moldaviska HBT-rörelsen deltog.Polismyndigheterna i Chisinau och även andra moldaviska städer har vid ett flertal tillfällen hotat och trakasserat människor som har deltagit vid HBT-arrangemang, polisbilar har också ställts till förfogande för utdelning av homofoba flygblad.
Jag är ledamot i den parlamentsdelegation som särskilt ska bevaka situationen i Moldavien. Och mina erfarenheter är dystra. Protesterna från övriga Europa har också börjat bli allt tydligare i Moldavien. Tyvärr är det fortfarande huvudsakligen HBT-organisationer som tar upp striden med dessa religiöst motiverade kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter.
I det här läget är det oerhört viktigt att också organisationer i den humanistiska rörelsen tydligt markerar sin avsky och protesterar mot dessa kränkningar.”, säger Maria Carlshamre Europaparlamentariker (Fi)i Bryssel

Rapportör Rita Creighton