Nominera till arbetsgrupper

24 april 2007

I enlighet med det beslut som togs på kongressen i mars ska styrelsen tillsätta fyra olika arbetsgrupper
för politikutveckling inom följande områden:

1. Ekonomi, arbetsmarknad och social välfärd
2. Eu-politik och Eu-utveckling
3. Miljö och samhällsbyggnad
4. Migration, antirasism och globalisering

Kongressen beslutade även att tillsätta en retorikgrupp som ska se över den pedagogiska och retoriska utformningen av Fi:s politiska budskap.
Nu kan ni som avdelning, medlemsgrupp och/eller enskilda medlemmar nominera personer (som ska vara tillfrågade) till samtliga dessa fem grupper.
Skicka gärna med en kort beskrivning av personen ni nominerar samt en motivering. Man kan självklart även nominera sig själv!

Nomineringarna skickar ni till [email protected] senast den 15 maj.

Kongressen beslutade även att tillsätta en fundraisinggrupp för att på olika sätt få in pengar till Fi. I det arbetet ingår bland annat att utveckla webbutiken. Lotten Sunna och Veronica Svärd är representanter från styrelsen och tar emot fundraisingtips och intresseanmälningar till gruppen på [email protected]