Prideparaden förbjuden i Moldavien

11 april 2007

För tredje året i rad beslutade idag Stadshuset i Chisinau, Moldavien att neka HBT-organisationen GenderDoc-M att få arrangera en Prideparad den 27 april. Orsakerna som uppges är att Moldavien är ett land där man valt att basera livet på kristna värderingar, samt att en Prideparad skulle öppna för möjligheterna att tala öppet om sex.

GenderDoc-M startades 1998 och arbetar bla med sexualundervisning och att stödja och hjälpa framförallt unga homo-, bi- och transsexuella. Tidigare har rätten till att hålla en allmän manifestation dragits in inför Prideparaden av säkerhetsskäl, men nu åberopas alltså helt frankt de kristna värderingarna.

Idag höll Europaparlamentets Moldaviendelegation möte, och medverkade gjorde en representant från regeringen, Dumitru Rusnac. Maria Carlshamre frågade som medlem i delegationen helt enkelt hur detta kan få fortgå och gjorde tydligt att detta är något som är ett grovt kränkande av rätten till att hålla möte offentligt. Dumitrus svar blev att detta helt enkelt var ett exempel på den mänskliga faktorn, där lokala myndigheter inte beslutar i enlighet med lagen, att detta givetvis inte är den nationella hållningen och att det kan omprövas i domstol. Med endast två veckor kvar till Moldova Pride blir det dock svårt att hinna få ett domslut i tid.

Paraden skall arrangeras inom ramen för Europarådets kampanj ”Alla olika – alla lika” och är en del av en fyra dagar lång festival, den 24–29 april, som går under namnet ”Rainbow over Nistru”. Fi Bryssel kommer vara på plats under större delen av festivalen, och Maria kommer att vara en av talarna under paraden, oavsett om tillstånd finns eller ej. Det är viktigare än någonsin att visa att denna organiserade hbt-diskriminering inte kan tolereras på något sätt.

Fi Bryssel:
Liv Öberg-Nilsson
Maria Carlshamre
Christian Hedlund
Mikaela Robsahm