Justeringar i programmet för Årsmötet

7 september 2005

På grund av ett mycket tidsspäckat schema i helgen, där vi har många viktiga beslut framför oss att fatta, kommer ändringar i programmet att vara nödvändiga.
Tyvärr kommer fredagens estradsamtal ”Lön efter kön” att utgå. Lönediskriminering är angeläget att diskutera och belysa och vi hoppas att vi kan återkomma i den frågan i ett annat sammanhang.

Genom att lyfta ut denna programpunkt kommer vi att få mer tid till diskussionerna och besluten om bland annat organisation och politik.

Gör ett besök på hemsidan för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar innan du åker till Örebro.

Välkommen!