De svenska ägarnas ointresse är pinsamt

27 mars 2007

Nu är det dags för maktens män att ge svar på huruvida mansdominansen i styrelserna är ett lönsamhetsproblem eller inte. Om svaret är nej önskar vi som aktieägare bevis för att mansdominans är mer lönsamt än blandade styrelser, som vi förespråkar. Först ut till svars är Wallenbergarnas maktbolag Investor, som har bolagsstämma idag.

Den mansdominerade bolagsvärldens konservatism (det var förra året 82 procent män i börsbolagens styrelser) ger anledning till oro. Efter att ha köpt en aktie var i tio stora börsbolag (Ericsson, Investor, SEB, JM, Kinnevik, Teliasonera, Skanska, Volvo, H&M och SAS) lanserade vi ”Aktion 50/50 – Delad makt ger dubbel kunskap” (DN Debatt 2006-11-06). Vår utgångspunkt är att kvinnor och män har samma kapacitet, och att bolagen tappar kompetens och därmed också lönsamhet genom att välja så enkönat.

I god tid före bolagsstämmorna adresserade vi varje valberednings ordförande med konkreta frågor:

  1. Att det är så många män i xx styrelse, ser valberedningen detta som ett problem som bör åtgärdas?
  2. Om svaret är ja – har ni några konkreta mål för att minska andelen män i styrelsen till en viss tidpunkt?
  3. Vad gör ni för att aktivt rekrytera kvinnor till xx styrelse?

Åtta av tio valberedningar har besvarat våra brev (Ericsson och SAS har inte svarat). Tyvärr är samtliga svar fulla av kvalificerade floskler. Investors valberednings ordförande Johan Stålhand skriver bland annat att ”Utgångspunkten för valberedningens arbete är att nominera en styrelse med bra sammansättning av de erfarenheter och den kompetens som Investor behöver”, men han är inte i närheten av att svara konkret på våra enkla frågor. Det tolkar vi som att man helt enkelt ser kvinnorepresentationen i styrelserna som en ickefråga. Som aktieägare är vi djupt oroade över den bedömningen, och avser nu ställa valberedningarna till svars på kommande bolagsstämmor.

Med tanke på fakta som finns, bland annat en magisteruppsats från Uppsala Universitet (DN Debatt 2007-01-12) som visade att blandade styrelser har betydligt bättre lönsamhet, samt erfarenheter från Norge, som med lagstiftning fördubblat antalet kvinnor och dessutom avsevärt höjt utbildningsnivån i styrelserna, är det närmast pinsamt att se de svenska ägarnas ointresse.

Bevisbördan för de som försvarar att manligt dominerade styrelser bäst tryggar långsiktig lönsamhet är mycket tung. När vi nu besöker dessa tio bolagsstämmor och återigen ställer våra frågor förväntar vi oss en reflekterad redogörelse från valberedningarna. Som ägare har vi inte bara makten att ställa frågor utan också rätten att bli seriöst besvarade.

Gudrun Schyman
Frilansfeminist

Mia Odabas
Ekonomijournalist

Artikeln har även publicerats i Dagens Industri 27 mars 2007: www.di.se