På spaning efter den tid som komma skall

24 mars 2007

I riksdagsvalet 2006 fick F! 0,68% av rösterna. Nu har F! analyserat sin valkampanj och kommer med en rad intressanta slutsatser

Valanalysen bygger på intervjuer med väljare, valarbetare och olika grupper inom F!. Rapporten syftar inte i första hand till att ge alla svar på frågorna om hur man ska se på Feministiskt initiativs valrörelse och valresultat i 2006 års val. Istället ska man se detta material som en utgångspunkt för vidare diskussioner inom Fi och bland alla som är intresserade av att förstå vad som hände i valet 2006, och därmed villkoren för framtida parlamentariska feministiska initiativ.

Läs hela rapporten