Polen säger NEJ till kvinnors rätt till sin egen kropp

22 mars 2007

Polen som många andra länder i världen respekterar inte kvinnors rätt till sin egen kropp och nu trots – eller på grund av – att Polen får betala skadestånd för nekad abort till Alicja Tysiac överväger den polka regeringen att göra en grundlagsändring som totalförbjuder abort.

Frågan om kvinnors rätt till abort har alltid varit känslig i kristna länder. Här – för några veckor sedan – fick vi erfara det arroganta uttalandet från Anders Arborelius, biskop i katolska kyrkan, och Sten-Gunnar Hedin, ledare för Pingstkyrkan som hotade regeringen – göra allt som är i deras makt – för att alliansen förlorar valet 2010.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), www.who.int genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen. Varje år dör cirka 70 000 kvinnor och flickor i världen till följd av osäkra och olagliga aborter, och många fler skadas. Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga. 15 000 kvinnor drabbas varje år av allvarliga konsekvenser – som handikapp och infertilitet, till följd av osäkra aborter.

Det är kvinnans rättighet att själv kunna bestämma över när hon vill skaffa barn eller inte. Det är nu vår tur att stödja polska kvinnor i denna viktiga fråga – de hjälpte oss under 1960-talet – då svenska kvinnor/flickor fick möjlighet att göra abort i Polen. Vi skall inte häller glömma att polska kvinnor stödde oss då i vår kamp för en egen abortlag.

Det är dags att EU parlamentet tar ansvar i denna viktiga fråga och att rekommendationen i den så kallad Van Lancker-rapporten som handlar om ”sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa” tillämpas. Betänkanden uppmanar alla EU-länder att arbeta för en fri abortlagstiftning och en god sexualundervisning.

Mer information: Alla länders abortlagstiftning på FN:s hemsida, ” target=”_blank”>www.europarl.europa.eu