Webbplatsen behöver dig!

21 mars 2007

Fi:s webbplats behöver en ny webbredaktör och en webbgrupp som kan jobba både löpande och strategiskt. Vår webbplats är viktig för våra nuvarande och blivande medlemmar och andra nyfikna för att se vad som är på gång och vad som planeras inom Feministiskt initiativ.

I dag jobbar ett fåtal personer med webbplatsen och det behövs fler. Den nuvarande webbredaktören kommer att lämna sitt uppdrag inom kort och vi söker hennes ersättare. Webbredaktören har det övergripande ansvaret för hemsidan. Men detta är inte ett arbete som någon förväntas utföra på egen hand. En grupp med aktiva medlemmar från hela landet skulle kunna sköta det löpande arbetet och dessutom utveckla webbplatsen så att den blir ännu mer spännande och rolig.

Du som tycker att det vore intressant att engagera dig i denna uppgift skicka ett mejl till webbredaktören. Det allra bästa är om medlemmar från olika delar av landet bildar en webbgrupp som åtar sig att utforma, redigera, uppdatera och förnya webbplatsen. Då minskar risken för stockholmscentrering, vi får en geografisk spridning och nya infallsvinklar.

Vill du ha mer information, mejla till [email protected].