Jämställdhet året om

20 mars 2007

”Det har gått några dagar sedan Internationella Kvinnodagen firades världen över. Men debatten om jämställdhetsfrågan får inte begränsas till en enda dag på året. Det är den alldeles för stor och viktig för.”

Läs hela krönikan, skriven av Fi-medlemmen Berolin Deniz på den assyriska tidskriften Hujådås hemsida www.hujada.com