Information från valberedningen angående val till revisorsnämnd

7 september 2005

Enligt det stadgeförslag som styrelsen presenterar på Årsmötet skall det väljas en revisorsnämnd på 3 ledamöter. Nämnden har att granska styrelsens förvaltning och räkenskapsår. Den skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse.

Eftersom valberedningen har fått in för få nomineringar om kandidatur till revisorsnämnden har valberedningen inte ännu kunnat lägga fram något förslag till Årsmötet.

Vi i valberedningen önskar därför nu att alla som är intresserade av att sitta i revisorsnämnden skickar in nomineringar till [email protected]. Skriv val till revisorsnämnd i ämnesrubriken.
Det kommer även att gå att nominera sig direkt på mötet men vi ser helst att ni skickar in nomineringar för att underlätta vårt arbete och det gemensamma beslutsfattandet på Årsmötet.
Revisorsnämnden behöver inte enbart bestå av ekonomiska revisorer utan vi ser gärna att personer som har erfarenhet av att granska och utvärdera större verksamheter på andra sätt än enbart genom ekonomisk revision nominerar sig. En tänkbar sammansättning är en ekonomisk revisor samt två sakrevisorer som till exempel granskar att beslut följs och att stadgar respekteras. För nominering använd er av följande mall:

Jag vill sitta i Fi:s styrelse/revisorsnämnd

Namn:
Telefon:
E-post:
Postadress:

Presentation:

Namn:
Ålder:
Bostadsort:
Födelseort:
Utbildning:
Yrke/sysselsättning:
Tidigare yrken/sysselsättningar:
Föreningserfarenhet/tidigare politiskt engagemang:
Engagemang i Feministiskt initiativ:
Övrigt intressant om mig:

Därför vill jag sitta i FI:s styrelse/revisorsnämnd: