In Hate We Trust

12 mars 2007

Mellan 25 och 50 procent av alla öppet homosexuella har någon gång utsatts för hatbrott. Bildkonstnären Elisabeth Ohlson Wallin vill med denna utställning uppmärksamma att hatbrotten mot homosexuella ökar i Sverige. In Hate We Trust är producerad av Norrköpings museum. Den öppnar på Kulturen i Lund den 6 april i närvaro av Gudrun Schyman som kommer att hålla ett invigningstal. Läs mer på www.kulturen.com