8 mars ska inte behövas

7 mars 2007

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar kvinnors situation över hela världen. Internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 vid den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn på initiativ av den tyska feministen och socialisten Clara Zetkin. 1977 antog FN:s generalförsamling en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.

Det är viktigt att uppmärksamma kvinnors situation men det skall inte behövas en 8 mars eller en 25 november för att belysa att kvinnors ekonomiska villkor och sociala situation inte förändrats speciellt mycket de senaste 20 åren. Sverige och resten av världen behöver förändras till ett jämställt samhälle för att förändra de patriarkala strukturer som finns i samhället som gör att män är överordnade och kvinnor underordnade. Kvinnor utgör mer än hälften av samhället, men trots det behandlas kvinnors rätt som om det vore en minoritets angelägenhet.

I dagens Sverige sorterar man människor – medvetet eller omedvetet – efter deras kön, efter sexuell läggning eller rörelsehinder, eller på grund av långtidssjukdom, ålder, religion, mm.
Dessa uppdelningar har stor betydelse för hur samhället fungerar. Trots att vi kallar oss jämställda är det fortfarande så att en man förväntas tjäna bra och helst även göra karriär och förhoppningsvis bli en försörjare. Men en kvinna förväntas vara omhändertagande, en som tar hand om familjen i allt vad detta innebär. Kvinnor fostras fortfarande till att vara behagfulla, underdåniga och att inte ta plats.

Det har visat sig att det inte räcker med lagar och förordningar för att uppnå jämställdhet eller ett feministiskt samhälle. För att förändra normer och strukturer krävs mycket mer. Det krävs att vi – var och en, du och jag och alla människor förändrar sin syn på – flickor och pojkar, tjejer och killar, kvinnor och män. Det handlar om hur man uppfostrar sina barn, att inte behandla en flicka annorlunda än en pojke. Vissa föräldrar har dock mer traditionella attityder till flickor och pojkar, och vi lever i ett samhälle där det styrs vilka leksaker en flicka eller en pojke skall ha. Barn måste själva få välja vad de vill leka med. De skall ha tillgång till både bilar och dockor och de skall hjälpa till i köket, med städning eller tvätt oavsett kön. De skall från början ha insikt om värdet av att vara självständiga människor utan ett beroende till det andra könet.

Insikt om vikten av jämställdhet skall byggas upp tidigt. Barnens uppfostran är en grundpelare till hur individen kommer att bete sig i framtiden. Kvinnors/flickors underordning yttrar sig på flera olika sätt. För en tid sedan hade jag ett samtal med en tjej på högstadiet då hon berättade att killarna kan ha förlöjligande kommentarer då tjejerna säger något på lektionerna och de anspelar gärna på tjejernas kroppar. Tjejerna blir ofta kallade ”hora” eller ”fitta”, ibland som skällsord, ibland som hälsningsfras. Hon påpekade att det var så vanligt att tjejer till och med själva har börjat kalla varandra så. Det finns många exempel på kvinnors underordning och detta är ännu ett uttryck för detta – tjejerna är förolämpade men protesterar inte och även om de protesterar – som i det här fallet – visas ett typiskt exempel på normalisering. Flickorna börjar använda samma nervärderande uttryck mot varandra.

Feminismens roll är att arbeta för ett jämställt samhälle där kvinnors arbete värderas lika som mäns. Kvinnors utsatta ekonomiska situation leder inte bara till sämre sociala villkor utan även hennes hälsotillstånd kan påverkas på grund av en osäker och instabil tillvaro. Kvinnors ekonomiska situation har diskuterats och utretts i många år, och några åtgärder har vidtagits, men de är inte tillräckliga. De nödvändiga ekonomiska förändringar som behövs för att förbättra kvinnors ekonomi har låg prioritet med motiveringen att samhället inte har råd. Betyder det då att detta samhälle inte omfattar kvinnor?

Det är angeläget att skapa ekonomiskt utrymme för att minska de könsdiskriminerande löneskillnader som finns. Kvinnor har som regel en betydligt svagare och mer utsatt ekonomisk situation än män. Kvinnor har – i betydligt högre utsträckning än män – låga löner, ofrivilliga deltider och otrygga anställningar. Enligt den senast SCB-statistiken framgår det att den genomsnittliga skillnaden i månadslön mellan kvinnor och män i hela landet – oavsett yrke – är 4300 kronor – det vill säga, kvinnor tjänar 83 procent av mäns lön.

Sverige – världens mest jämställda land – är ett land där kvinnor inte kan röra sig fritt utan att vara rädda för att bli våldtagna eller misshandlade i sina egna hem. Mäns våld mot kvinnor inskränker på eller upphäver kvinnors fundamentala mänskliga rättigheter. Varje år misshandlas tusentals kvinnor i sina hem och ökningen av utomhusvåldtäkter har lett till att vi lever i ett samhälle där många kvinnor är rädda för att vistas utomhus. Dagens jämställdhetspolitik har visat sig vara otillräcklig, då våldet mot kvinnor de senaste åren har ökat konstant. Under 2005 misshandlades 24 097 kvinnor i sina hem och det anmäldes 3 787 våldtäkts- och grov våldtäktsfall.

I det feministiska drömsamhället behövs inte en 8 mars eller en 25 november eller ens feminismen, för där har alla samma möjligheter och skyldigheter, oavsett kön eller sexuell läggning, ras eller etnisk bakgrund eller funktionshinder och ålder.

Lourdes Daza-Gillman
Fi styrelse