Fi Göteborg kommer igen

24 februari 2007

”KOM IGEN DÅ” lät uppropet till ett Fi-möte på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg härom veckan. Det blev en succé! Maija Savolainen berättar mera.

Just de kom som vi hade förväntat oss! In travade unga kvinnor mellan 16-30 år i långa banor. Och vilka kvinnor sedan! Färdigt pålästa, kunniga om feminismen och så samtalssugna att inledningsanföranden efteråt kändes helt onödiga. ”De gamla aktiva” var ett fåtal bland de 30–tal personer som bänkade sig vid kaféborden. Vid nästkommande möte av samma slag är det nog klokt att några av de färska förmågorna tar över att hålla i mötet med den friska fläkten de kom med.

Inför grupparbeten hade vi uppmanat att tänka först och främst i två banor ”endast feminismens framsteg är målet” och ”vägen dit formar vi tillsammans”. Detta togs verkligen fasta på i de fyra grupperna som samtalade runt feministiskt politik. När grupparbeten repades upp visade det sig att varje grupp hade kommit fram till att starta nya temagrupper.

En grupp kommer att starta på temat ”Ideologi och politik” med startfrågor som: ”Vad är Fi-politik och ”Vad är inte Fi-politik” samt ”Hur kommunicerar vi Fi:s budskap vidare?” En annan grupp kom fram att bilda en temagrupp för att bli närmare bekanta med varandra, göra sig av med sin egen frustration inför ojämställdheten för att sedan gå ut att tala med allmänheten. I en tredje grupp diskuterades våldet mot kvinnorna, lönefrågan och föräldrarförsäkringen. Gruppen gemensamt kom inte fram till något beslut att starta en grupp, men enstaka medlemmar skulle välja mellan temagruppsämnen och återkomma. Från en fjärde grupp kom förslaget att bilda Fi Student i Göteborg, vilket församlingen stöttade.

Så småningom kommer vi att få läsa mera om dessa grupper på hemsidan (goteborg.femi.se ) då kontakpersoner och gruppresentationer är färdiga.

I storsamling kom det fram att en ung, manlig gruppdeltagare tidigare hade fått för sig att män inte är välkomna i Fi. Efter den övertygande manglingen han blev föremål för vore det mycket konstigt om han inte gick direkt hem och betalade medlemsavgiften.

Maija Savolainen
Fi Göteborg