Fi kan ställa upp i framtida val, men fokuserar på folkbildning

21 februari 2007

Gudrun Schyman och Sofia Karlsson kommenterar att vissa media idag rapporterar att Fi inte kommer att ställa upp i framtida val.

Redan vid starten i april 2005 slog Feministiskt initiativ fast att organisationen har två ben. Det ena fokuserar på folkbildning och det andra möjliggör att ställa upp i parlamentariska val.

Vi är en folkrörelse som kan ta parlamentariska initiativ om medlemmarna beslutar så. Ingen annan organisation är uppbyggd på detta sätt. Feministiskt initiativ är i detta sammanhang en hybrid – något nytt.

I media förekommer också ifrågasättanden av ett etableringsbidrag till Fi på 400 000 kronor. Villkoret för detta bidrag är att Fi inte under år 2007 beslutar om att ställa upp i val. Frågan om att ställa upp i val kommer att behandlas på Fi:s kongress, som hålls i Stockholm den 24–25 mars. Fi:s styrelse föreslår att kongressen ska ge den kommande styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att delta i framtida val.

Vi tycker att etableringsbidragets syfte och villkor ligger i linje med den verksamhet som styrelsen föreslår kongressen att besluta om. Det är många förutsättningar som måste finnas på plats om vi ska kunna besluta om att ställa upp i ett val. Idag behövs ett nytt feministiskt folkbildningsprojekt med syftet att föra ut kunskap och skapa handling, och det är den verksamheten som styrelsen föreslår att Fi ska fokusera på.

Sofia Karlsson
Gudrun Schyman
Talespersoner för Feministiskt initiativ