Feministiskt initiativ vill sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen!

21 februari 2007

Från starten har detta varit syftet med Feministiskt initiativ. Aktivism, opinionsbildning och folkbildning är grunden i denna strävan där även parlamentariska initiativ är viktiga byggstenar.

Så har vi formulerat det i vår stadga och utifrån detta syfte arbetar vi och formar vår verksamhet. Detta gör oss unika idag i svensk politik. Vi är inget parti men vi kan besluta att ta parlamentariska initiativ. Därför är det också självklart att vi nu under 2007, som inte är ett valår, kan fokusera mer på den delen av vår verksamhet som handlar om feministisk folkbildning.

Feministiskt initiativ samlas i Stockholm den 24–25 mars för vår andra kongress. Vi fortsätter att bygga vidare på det som redan från början har varit vårt syfte, att sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen!

Sofia Karlsson
Talesperson Feministiskt initiativ

Gudrun Schyman
Talesperson Feministiskt initiativ