Feministnytt från EU

30 januari 2007

I det andra numret av Fi:s eget feministbrev direkt från Europa rapporterar EU-patrullen bland annat om HBT-rättigheter, abort och prostitution.

Ett steg framåt för HBT-personers asylrättigheter
På förra veckans möte (24/1-07) i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor (FEMM) antogs alla Maria Carlshamres förslag till ett yttrande om en Europeisk gemensam asylpolitik. Rapporten som FEMM yttrar sig om handlar om det praktiska samarbetet mellan medlemsländer, och till skillnad mot vad som brukar röstas igenom så antog nu utskottet flera punkter som explicit handlar om HBT-rättigheter (HBT = Homo-, Bi- och Transpersoner).

Två av dessa viktiga punkter lyder:
”Europaparlamentet noterar med oro att man i kommissionens meddelande helt och hållet bortser från de aspekter som är förknippade med kvinnors rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, homo- bi och transsexualitet och skyddet av minderåriga;”

”Europaparlamentet skall verka för att kön, könsuttyck och sexuell läggning skall ses som asylgrundande skäl i alla medlemsländer. Utgångspunkten måste vara individens rätt till ett liv i öppenhet och frihet, vilket inte garanteras homo-, bi- och transsexuella i länder där icke-heterosexualitet bestraffas eller ej är socialt accepterat. Kränkningar såsom tvångsäktenskap och könsstympning skall också ses som grund för asyl i lagens mening.”

Dessa och många fler förslag som gick igenom går i direkt linje med Feministiskt initiativs asylpolitik. ”För en feministisk politik” är ett viktigt dokument i parlamentsarbetet, många av förslagen är ju minst lika aktuella på EU-nivå som i den nationella debatten.

Abort – Folkomröstning och grundlagsändring
Den 11 februari kommer en folkomröstning att ske i Portugal om rätten till abort. Folkomröstningen handlar om en lag som skulle ge kvinnor rätten att göra abort till och med den 10 veckan. I nuläget tvingas kvinnor att genomföra illegala och osäkra aborter där de dessutom riskerar åtal och fängelsestraff.

I Polen däremot är utveckling den motsatta. Wanda Nowicka ifrån ASTRA (Federation for Women and Family Planning) berättade under en konferens i Europaparlamentet (10/1-07) om abortsituationen i Polen att en grundlagsändring förmodligen kommer att ske för att ytterligare inskränka aborträtten. Det befruktade ägget kommer då att räknas som en person och en abort likställas med mord. En grundlagsändring som så tydligt motarbetar kvinnans rätt till sin egen kropp, kommer naturligtvis att förändra samhällsmoralen i denna riktning också. Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) och Britta Thomsen (PSE) som är medlemmar i Utskottet för Kvinnors rättigheter (FEMM) har nu tagit initiativ till ett brev till den polske presidenten och det polska parlamentet för att stoppa inskränkningen av aborträtten i grundlagen.

Andra EU-länder som har en restriktiv abortpolitik är Malta (som har ett totalförbud på abort) Irland, Cypern och Spanien. (Malta tillåter inte heller skilsmässa).

Tyskland kriminaliserar sexköp från ofrivilligt prostituerade
Detta berättade den tyske förbundsministern för familje-, pensionärs-, kvinno- och ungdomsfrågor, Von der Leyen, i ett pressmeddelande den 24 januari. Detta kommer fram efter en utvärdering av den tyska prostitutionsslagstiftningen som visade att endast 1 procent av de prostituerade i Tyskland, som uppskattas vara 400 000 totalt, har ett arbetskontrakt då som ger tillgång till social trygghet.

Med den nuvarande lagstiftningen behöver inte heller bordellägare söka eller inneha något tillstånd för sin verksamhet, något som Von der Leyen vill ändra på. Det kommer förhoppningsvis inte heller att vara lagligt att köpa sex av en prostituerad yngre än 18 år framöver. I nuläget är den åldersgränsen 16 år.

Den nuvarande lagen som legaliserar prostitution stiftades för att skydda och stärka de prostituerade, men eftersom att endast 1 procent av de prostituerade har arbetstillstånd visar det att lagen inte alls har haft någon positiv verkan för kvinnor, vilket ministern också medger. (Källa: www.bmfsfj.de )

Mer artiklar finns också här www.welt.de och här
www.welt.de

Sisådär med jämställdheten i Europaparlamentet
Till sist kan vi berätta att fördelningen mellan män och kvinnor i parlamentet har blivit bättre över tid, men det är långt kvar till jämställd representation!
I dagsläget är drygt 30 procent av alla ledamöter i Europaparlamentet kvinnor. I administrativa positioner är andelen kvinnor ännu lägre, och detta är givetvis oacceptabelt. Kvotering är som bekant inte allt, men såpass låg representation tyder på att många medlemsländer inte tar integreringen av jämställdhetsperspektivet i allt politiskt liv på tillräckligt stort allvar.

Undersökningen av representationen från olika medlemsländer har gjorts av Anna Záborská, parlamentariker från Slovakien som sitter i jämställdhetsutskottet. Mer detaljer om detta kan du läsa om här: www.europarl.europa.eu

EU-patrullen