Valberedningens förslag till årsmötet

31 augusti 2005

Vi i valberedningen har haft det svåra och spännande uppdraget att lägga fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet. Här är vårt förslag.

Vi har blivit glatt överrumplade över det stora engagemang och intresse för Feministiskt initiativs framtid som medlemmar runt om i landet visat genom sina nomineringar. Många engagerade, entusiastiska, erfarna och kompetenta personer i olika åldrar och från olika bakgrunder vill vara med och driva det feministiska arbetet framåt. Det visar på organisationens bredd och styrka och ingav oss i valberedningen tillförsikt för Feministiskt initiativs framtid!

Alla nominerade kan inte få en plats i styrelsen, men deras arbete och engagemang kommer att behövas i det lokala och regionala arbetet, i arbetsgrupper knutna till styrelsen och i andra delar av organisationen. Som valberedning har vi genom nomineringarna och våra samtal med de nominerade haft privilegiet att möta många människor som vi tror kan vara till stor gagn för organisationen, och vi kommer att vidareförmedla våra kunskaper om detta till den nya styrelsen.

Det åligger valberedningen att presentera ett förslag på styrelse till årsmötet. I de flesta organisationer vet valberedningen hur organisationsstrukturen kommer att se ut. Men Feministiskt initiativ är inte de flesta organisationer. I en nystartad organisation är mycket öppet, och vi vill värna om medlemmarnas delaktighet och inflytande. Alla stora beslut rörande organisationen fattas av årsmötet, och årsmötet kan besluta om vilken organisationsstruktur som helst.

Vi i valberedningen är måna om att inte föregå den demokratiska processen, men måste utgå från någonting för att kunna utföra vårt uppdrag och lägga fram ett förslag. Vi har därför utgått från styrelsens förslag på organisationsstruktur som ingick i kallelsen till årsmötet, med en styrelse på minst elva ledamöter inklusive två till tre talespersoner.

Vi har valt att föreslå två talespersoner och lämna frågan om en eventuell tredje talesperson öppen till årsmötet. Om årsmötet bestämmer sig för en styrelse på femton personer finns det en alltså en öppen plats i valberedningens förslag, antingen för en tredje talesperson eller för en femtonde styrelseledamot.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (i bokstavsordning)

Valberedningen föreslår följande personer till talespersoner:

 • Devrim Mavi, 34, journalist, födelseort: Urfa, Turkiet, bostadsort: Solna
 • Gudrun Schyman, 57, riksdagsledamot, födelseort: Täby, bostadsort: Simrishamn

Valberedningen föreslår följande personer till övriga ledamöter i styrelsen:

 • Monica Amante, 26, student/brevbärare, födelseort: Quezon City, Filippinerna, bostadsort: Stockholm
 • My Brottom, 52, leg. sjuksköterska, födelseort: Linköping, bostadsort: Stockholm
 • Carl-Johan Folkesson, 24, telemarketing försäljare, födelseort: Malmö, bostadsort: Malmö
 • Maria Hagberg, 48, projektledare, födelseort: Göteborg, bostadsort: Höganäs
 • Mattias Hansson, 33, doktorand, födelseort: Mora, bostadsort: Umeå
 • Maria Jansson, 37, forskare/lärare, födelseort: Stockholm, bostadsort: Stockholm
 • Anna Jutterdal, 35, forskarassistent, födelseort: Linköping, bostadsort: Huddinge
 • Sofia Karlsson, 28, projektledare, födelseort: Helsingborg, bostadsort: Stockholm
 • Kristina Niva, 56, projektledare, födelseort: Mariefred, bostadsort: Luleå
 • Tiina Rosenberg, 47, professor, födelseort: Helsingfors, Finland, bostadsort: Stockholm
 • Kerstin Staver, 52, webbdesigner, födelseort: Botkyrka, bostadsort: Växjö
 • Stina Sundberg, 51, kanslichef, födelseort: Kalix, bostadsort: Göteborg

Valberedningens motivering

Valberedningen har eftersträvat en bredd och helhetssyn i sitt förslag. Vi har letat efter en sammansättning av människor som tillsammans har den kompetens, erfarenhet och energi som behövs för uppgiften som ligger framför dem.

De personer som vi föreslår har olika erfarenheter och kompetenser som vi tror kompletterar varandra, och är villiga att satsa tid och kraft på Feministisk initiativ under de närmaste två åren. De har olika bakgrund och åldrar och bor i olika delar av landet. Tillsammans och var för sig besitter de egenskaper som vi ser som tillgångar för organisationen och som gör dem lämpliga som representanter för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativs valberedning
Karin Ahlquist, Meriam Chatty, Maria Lindhgren, Anna-Clara Olsson, Imri Sandström