Regeringen Reinfeldt förolämpar kvinnor på chefsposter

13 december 2006

Regeringen brukar inte vara mållös när det gäller att beskriva hur alliansens politik ska stärka kvinnors ställning men när ord ska övergå i handling hänger det inte ihop. Nu återfaller man i känt patriarkalt mönster och upprepar den gamla tesen om att det är kompetens, inte kön, som ska vara avgörande.

Den socialdemokratiska regeringen införde år 2003 målet att hälften av de nyutnämnda myndighetscheferna skulle vara kvinnor och hälften män. Man nådde inte ända fram men i alla fall kom man upp till 44 procent kvinnor. När Reinfeldts regering nu gör om utnämningspolitiken så avskaffar man helt sonika målet. Man säger nej till kvotering och säger att det i stället är kompetens som ska komma först.

Betyder det att regeringen anser att de kvinnor som nu sitter på chefspositioner inte har tillräcklig kompetens? Menar de på fullt allvar att flera myndigheter idag leds av chefer vars enda merit är att de är kvinnor?

Jag skulle vilja föreslå regeringen två saker:

1. En kurs i makt och kön. I dagens samhälle, inpyrt av fördomsfullt och unket patriarkalt tänkande har det luddiga begreppet ”kompetens” ofta definierats som liktydigt med en man. Så fort kvinnor hotar mäns traditionella maktpositioner startar mumlet om kompetens och följaktligen formuleras också kompetenskrav på ett sådant sätt att kvinnor utesluts. Mönstret är tydligt, både inom den privata och inom den offentliga samhällssektorn. Vill man ta tillvara kvinnors begåvning och kunskap så måste man ha det här klart för sig. En grundkurs till regeringen alltså.

2. Be kvinnorna på chefsposter om ursäkt!

Gudrun Schyman
Talesperson för Feministiskt initiativ
Mobil: 070-343 95 92