Styrelsen kommenterar avhoppen

31 augusti 2005

I media har det de senaste dagarna målats upp en bild av Feministiskt initiativ och dess styrelse som vi inte känner igen och därför gärna vill kommentera.

Bakgrunden var det faktum att Ebba Witt-Brattström
valt att lämna styrelsearbetet i Feministiskt initiativ. Ebba har redogjort för sina skäl i TV och radio. Vi som sitter kvar i styrelsen respekterar hennes upplevelser av styrelsearbetet och hennes skäl att avgå. Vi tycker också att det är mycket synd att hon slutar.

Det har skrivits att halva styrelsen hoppar av, något som också tolkats som att det råder fullt krig i styrelsen. Även Cecilia Chrapkowska har lämnat styrelsen och själv uppgett att hon inte orkar fortsätta på grund av sin långt gångna graviditet. Övriga som omnämnts som avhoppare är fortfarande arbetande medlemmar i styrelsen. De har däremot valt att inte kandidera till nästa mandatperiod, vilket innebär att de slutar som styrelseledamöter efter årsmötet.

Den nuvarande styrelsen är en interimstyrelse (tillfällig styrelse) vald av det fyrtiotal kvinnor som var med vid Fi:s konstituerande möte. Sedan dess har Fi fått ca 1 800 betalande medlemmar och lokalgrupper i Sveriges alla län. Det vore under dessa omständigheter mycket konstigt om styrelsens sammansättning inte ändrades efter årsmötet.

Det finns självklart olika uppfattningar inom den nuvarande styrelsen. Det som förenar och lägger grund för det feministiska initiativet är den feministiska analysen – att det finns en ojämlik maktordning mellan kvinnor och män. Det betyder självklart inte att det bland styrelsens femton medlemmar inte finns olika åsikter om hur denna maktordning ska brytas.

Det betyder inte heller att Feminstiskt initiativ eller vi i styrelsen har frångått ambitionen att skapa en ny slags antipatriarkal feministisk politisk organisation eller ambitionen att låta politiken växa från gräsrötterna och med ett brett feministiskt perspektiv, inte ur ett klassperspektiv. Att vi ibland famlar i denna strävan borde inte vara någon överraskning för någon, det är inte alltid lätt att bryta ny mark och finna nya vägar.

Vilka som sitter i nästa styrelse, vilka som blir talespersoner och vilken politik som Feministiskt initiativ ska föra bestäms av de cirka 350 personer som anmält sig till årsmötet i Örebro den 9-11 september.

Vi som finns kvar i styrelsen tycker att det har varit ett otroligt roligt arbete men också mycket tidskrävande. Att bygga en ny organisation och ta fram en politisk plattform och ett konkret politiskt program är ett omfattande arbete när man startar från ingenting. Utan de många hjälpande händer och engagerade feminister i och utanför styrelsen hade det varit ett omöjligt arbete.

Vi i styrelsen ser nu fram emot årsmötet och alla givande, spännande och roliga diskussioner som kommer äga rum där. Vi är också oerhört glada över det stora engagemanget inför årsmötet. Vi har tagit emot inte mindre än 228 motioner! Det kommer bli tuffa debatter, vi är ganska säkra på att vi alla som är där inte kommer vara överens om allt, men vi är också helt övertygade om att vi kommer lämna Örebro med en bra politik och en stark styrelse som är beredda att jobba vidare med att sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen.

Hälsningar,
Ann-Marie Tung, Anna Jutterdal, Gudrun Schyman, Helena Brandt, Lotten Sunna, Maria Jansson, Monica Amante, Monica Brun, Sandra Andersson, Sandra Dahlén, Sofia Karlsson, Susanne Linde, Tiina Rosenberg
Styrelseledamöter Fi