Fi firar Frauenhetz i Wien

29 november 2006

Föreningen Frauenhetz, i Wien i Österrrike, firade sitt 15-årsjubileum med ett seminarium, dit Gudrun Tiberg från Feministiskt initiativ inbjudits att delta med en workshop och i den avslutande paneldiskussionen.

Temat var ”Deltagande demokrati – är den möjlig” och diskussionerna fördes på en hög intellektuell nivå. Endast kvinnor deltog i seminariet och de kom från Tyskland, Slovakien och Sverige.

Firandet pågick i fyra dagar och Gudrun Tiberg höll sin workshop, om Feministiskt initiativs situation efter valet, redan andra dagen. Tio kvinnor deltog aktivt i arbetet i gruppen, bland andra fil dr Jana Cviková från Bratislava i Slovakien.

Vid den avslutande paneldiskussionen fick Gudrun Tiberg möjlighet, att för hela församlingen berätta vad Fi betytt för den politiska situationen i Sverige. Hon fick också möjlighet att ge deltagarna ytterligare några aspekter att beakta, när de talade om deltagande demokrati. Temat kvinna och invandrare var väl täckt i paneldiskussionen, men sexuellt likaberättigande och andra intersektionella teman, angående medborgares möjligheter till deltagande i samhället, täcktes inte lika väl.

Rubia Salgado redogjorde för de invandrade kvinnornas situation i Österrike och visade på hur detta syntes även i Frauenhetz programskrift. Hon presenterades där inte med namn, utan där stod endast namnet på den invandrarförening vilken hon tillhör, maiz.

Till tidskriften AUF – eine Frauenzeitschrift har Gudrun Tiberg skickat en artikel på tyska, som beskriver Feministiskt initiativs väg fram till valet samt en analys av utfallet, delvis grundad på det senaste feministbrevet från Gudrun Schyman.

Webbredaktionen